Нов Съюз на животновъдите в България зове животновъдството да бъде приоритет. Сред учредителите на сформираното през Септември обединение  е Симеон Присадашки - собственик на млекопреработвателното предприятие "Жоси" и Димитър Зоров, собственик на мандра "Пършевица".

 

В животновъдните среди у нас настана истинско объркване, когато в интервю за Investor.bg, Присадашки обявява името на сформираното сдружение. То напълно съвпада с регистрираният през 2009-а година Съюз на животновъдите в България ( СЖБ ), в чиито Управителен съвет са Пени Ботева, Иван Чалъков и др.

 

Симеон Присадашки от новия Съюз на животновъдите в България, заявява че това обединение е на големите животновъди и включва близо 70% от големите ферми в Североизточна България. За председател е избран Николай Ангелов от Пловдивско, който е собственик на най-голямата ферма за млечни говеда в страната с 5 хиляди животни.

 

"На нас ни омръзна да ни представляват хора, които отдавна нямат и едно животно, а имат претенции да представляват бранша. Това са хора без интерес в този бранш, докато ние, които искаме да развиваме този бизнес, не можем да представим конкретните си предложения, когато се налага да го правим в разговорите в министерството на земеделието. За нас е важно да имаме легитимна асоциация, която да представлява интересите на животновъдите, затова създадохме новото обединение.", категорично заявява Присадашки, който има ферма за млечни крави в Силистренско от 1998-а година.

 

" Животновъдството трябва да стане приоритетен отрасъл, ако искаме да осигуряваме необходимата суровина за производството на млечни продукти. От досегашните разговори с МЗХ оставаме с надеждата, че има възможност за промяна в условията за кандидатстване по програмата за селските райони. За разлика от предприсъединителните програми сегашните програми са много по-гъвкави и се надяваме със съответната нотификация България да успее да договори нови условия, които да променят „инфраструктурата“ в млечния сектор. За нас е важно по 121-а мярка за модернизация на земеделските стопанства таванът на субсидията да бъде не 1,5 млн. евро, а да бъде поне 4 млн. евро, както е по 123 мярка за добавяне на стойност към земеделски и горски продукти.

 

Ниските тавани бяха заложени с цел дребните животновъди да могат да кандидатстват. Но ако имаше гаранционни фондове, които да ги насърчат, те щяха да участват с проекти. Това обаче не стана и резултатът е, че до днес този ресурс по мярка 121 за подкрепа в сектор „мляко“ почти не е усвоен, а в същото време фермите от първа категория като нашата не могат да кандидатстват по тази мярка, защото сме постигнали показателите за качество на млякото и нормативите ни забраняват да участваме. Затова като организация предлагаме да се махне ограничението за големите ферми, така че субсидията да бъде усвоена, защото имаме нужда от техника. Искането е разписано в предложението за изменението на програмата за селските райони, надяваме се Европейската комисия да го одобри", заявява още Симеон Присадаши в интервюто си за investor.bg.