Т.нар. "въглеродно земеделие" е един от начините за изпълнението на екологичните цели на ЕС, показва доклад след края на двегодишно проучване, съобщиха от Европейската комисия (ЕК). До края на 2021 година в Брюксел ще подготвят и предложение за мерките в сектора.

За биото с любов или как ще ги стигнем австрийците?

Въглеродното земеделие включва различни методи по улавяне на въглероден диоксид и съхраняването му в почвата.
Проучването на европейските власти показва, че то ще донесе ползи в няколко области, като например възстановяване и преовлажняване на торфища, агролесовъдство, поддържане на органичния въглерод в почвата, както е направена и оценка на отделения въглерод от животновъдството.

Проучването показва, че въглеродното земеделие може да подпомогне усилията на ЕС за улавяне и съхраняване не въглеродните емисии.
Тези природни методи за намаляване на въглеродния диоксид трябва да бъдат проучени и използвани и по тази причина ЕК ще предложи включването на въглеродното земеделие като нов бизнес модел, става ясно още от съобщението на Брюксел.

Тази практика може да бъде насърчена през политиките на ЕС и усилия на националните правителства (чрез Общата селскостопанска политика), както и чрез инициативи на частния бизнес.В зависимост от резултата от преговорите по обновяване на ОСП по зелените схеми фермерите в общността могат да получат 38 - 58 млрд. евро 

"Въглеродното земеделие предлага нови възможности за доходи за фермерите”, коментира зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс, който отговаря за Зелената сделка на общността.