Обемът на вноса на свинско месо в Япония е намалял с 2%, сравнено с показателя година по-рано – 220,1 хил. тона в натурално и 1,06 млн. долара в парично изражение. За това свидетелстват данни на Министерство на финансите на Япония, анализирани от британския Съвет за развитието на селското стопанство и растениевъдството  (AHDB), информира euromeatnews.com.

ЕС: АЧС създава проблеми в търговията с Япония

Въпреки общия спад, Испания успя да повиши обема на износ на свинско месо за Япония, в резултат на което тя застана начело на доставчиците в този сектор.

Както обясняват анализатори от AHDB, понижаването на обемите е обусловено на първо място с 6% намаляване на вноса на свинско месо от САЩ. Делът на тази страна на пазара същество намаля. Освен това спад е отчетен и от страна на Канада –  той е в размер на 3% спрямо година по-рано.

60% от общия обем внесено замразено свинско месо на японския пазар се пада на страните от Европейския съюз. През първото тримесечие свинското месо в Япония от Европа остава на стабилно средногодишно ниво – нещо, което не може да бъде казано за доставките от САЩ.

Обемът на вноса от Испания е нараснал с 11% (2700 тона), сравнено с година по-рано. От Холандия – с 13% (700 тона), от Германия - с 6% (300 тона), от Италия - с 19% (500 тона).

Така Испания успя да излезе на челно място сред европейските вносители на свинско месо в Япония.

През първото тримесечие на тази година търсенето на вносно свинско месо в Япония е намаляло значително заради падането на цените на едро. През март средната цена достигна най-ниското ниво от 2013 г. насам.