На няколко пъти през последните месеци се споменава, че се разработва Трети стълб по ОСП наред с директните плащания (Първи стълб) и Програмата за развитие на селските райони (Втори стълб). Какво обаче ще представлява този нов инструмент и какви схеми ще бъдат включени в него?

Изкупни цени на млякото

Повече светлина бе хвърлена по време на юлското заседание на Тематичната работна група за изготвяне на Стратегическия план. Публикуваме темата със закъснение, защото протоколът от срещата между ресорното министерство и бранша бе качен три месеца по-късно – на 13 октомври. Вероятно вече има повече яснота, но да обобщим какво се знае до тук.

Към момента у нас се прилагат два основни инструмента, когато възникне бедствено положение или затруднения в сектора – de minimis и държавни помощи. Те обаче бързо се изчерпват и не винаги са ефективни. Зависими са от разполагаемите средства, включително и от бюджета на ресорното министерство. 

Трети стълб ще бъде инструмент, различен от държавните помощи и de minimis.

Той ще бъде под формата на взаимоспомагателен фонд, или Фонд за гарантиране на риска. Ще бъде част от ПРСР и ще се захранва от нейния бюджет. Този фонд може да функционира и като буферен, тоест ако има опасност страната ни да загуби неусвоени средства, те лесно могат да се прехвърлят в такъв тип механизми.

Първо, с този взаимоспомагателен фонд ще се гарантират минималните доходи на земеделски производители, тоест дори да се случи някакъв тип събитие – градушка или шап по животните например, земеделският производител да не е застрашен от фалит. Този инструмент не е свързан с плащания на застрахователи.

Второ, с този механизъм държавата ще може да оказва подкрепа на пазари и включително с парични средства да гарантира риска. 

Трето, при нуждата от гаранции за международни инвестиции или международни пазари, включително и към трети държави, държавата ще има механизъм за подкрепа и на този тип дейност.

Не на последно място, с този инструмент държавата, ако реши, може да дофинансира ПРСР, включително и целево по отношение на този тип гаранционен фонд, който е извън хипотезата на държавните помощи, отново подчертават от земеделското министерство. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg