Кои са ползите и техническите предимства на пакета Ламадор® и най-новия фунгицид Инпут®?

•    Максимална защита на растението от болести през есента;
•    Широк спектър на контролирани болести, пренасяни чрез семена, почва и спори;
•    Физиологичен ефект върху културното растение, изразяващо се в здрави, добре гарнирани растения със силно развита коренова система и устойчивост от измръзване;
•    Гъвкавост на приложение на листния фунгицид Инпут®;
•    Растението, третирано с Ламадор®, е защитено от твърда и праховита главня, снежна плесен и фузарийно кореново гниене;
•    Растението, третирано листно с Инпут®, е защитено от базично гниене, ръжди, брашнеста мана, фузариози  и други.

Икономически предимства на пакета Ламадор® + Инпут®

•    Получавате пакетното предложение на по-добра цена, отколкото ако вземете двата продукта поотделно;
•    На всеки закупени 10 л Ламадор + 120 л Инпут®, Байер предоставя 5 л безплатно Инпут®. 

Кои са предимствата на Ламадор®?

•    Ламадор® е доказал се обеззаразител с изключителен контрол на болести, пренасяни чрез семена и почва;
•    Предпазва растенията от главни, фузарийно кореново гниене, снежна плесен, ленточна болест, мрежести петна и др.;
•    Повишава устойчивостта на засушаване поради по-мощна коренова система;
•    Подобрен хабитус – по-широки листа и по-голям диаметър на стъблото;
•    Повишена устойчивост на изтегляне и  измръзване – скъсен мезокотил;
•    Равномерно поникване, гарниран посев и здрави растения. 

Защо да заложа на най-новия фунгицид Инпут®?

•    Нов фунгицид от Байер с профил на ефикасност, сходен с Прозаро®;
•    Гървкав по отношение на регистрирани дози на приложение през есента;
•    Ефикасност срещу снежна плесен (Monographella nivalis/Fusarium nivale) и базично гниене с фузариен произход (Fusarium graminearum) и паразитно полягане (Pseudocercosporella herpotrichoides) през есента и ранната пролет.

•    Ефикасност срещу гъбни болести, нападащи листната маса;
•    Атрактивна цена;
•    Продуктът се използва при нужда и може да се комбинира с други продукти за растителна защита;
•    Прилага се адекватно и при липса на болести е възможно приложението му да се изтегли във времето;
•    Притежава предпазно, лечебно и изкореняващо действие;
•    Получавате икономическа ефективност и възвръщаемост на инвестицията.


За повече информация посетете www.cropscience.bayer.bg или се свържете с нашите регионални представители тук.