Швейцарската компания за управление на активи INOKS Capital създава нов фонд, който ще отпуска директни заеми от 2.5 до 25 млн. евро на компании от областта на селското стопанство и хранителната индустрия в ЕС, с фокус върху Източна Европа, пише Капитал.

Бъдещият European Agri Transition Fund ще е на обща стойност между 150 и 300 млн. евро, като целта е реалната дейност по предоставяне на финансирането да започне през втората половина на 2024 г. след приключването на първия рунд по привличане на институционални инвеститори.

Сред потвърдените вече е Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който ще насочи 40 млн. евро по линия на програмата InvestEU. От институцията посочват, че инвестицията им е насочена в подкрепа на това европейската хранителна система да стане "по-справедлива към фермерите, по-здравословна за потребителите и по-щадяща околната среда".

"Вярваме, че устойчивата храна и селското стопанство са от решаващо значение за бъдещето на нашата планета, и се гордеем, че имаме подкрепата на EIF в тази визия. Това партньорство ще ни помогне да укрепим устойчивостта на хранителната система на ЕС, да намалим нейния отпечатък върху околната среда и климата и да предоставим персонализиран достъп до капитал за по-малки компании, които са иноваторите на днешния ден", коментира изпълнителният директор на INOKS Capital Набил Марк Абдул-Масих.

Новият фонд има за цел да насърчи устойчивото производство и потребление, като инициативата ще може да финансира бизнеси във всяка от 27-те държави в ЕС, но целевият фокус ще е върху страните от т.нар. група на умерените и изгряващи иноватори (Moderate and Emerging Innovator countries, MEIC), която понастоящем включва Гърция, Естония, Испания, Италия, Литва, Малта, Португалия, Словения, Унгария и Чехия (умерени), както и България, Латвия, Полша, Румъния, Словакия и Хърватия (изгряващи).

"Точното разпределение ще бъде определено по време на инвестиционния период и ще зависи и от ограниченията за диверсификация на портфолиото, към които ще трябва да се придържа инвестиционният мениджър", коментират от INOKS Capital в предоставени за "Капитал" отговори, в които уточняват, че предоставената информация е предварителна и окончателните подробности може да са различни.


Самият инвестиционен период пък ще започне, след като приключи първоначалният рунд по привличане на инвеститори. Точна дата не е определена, но от швейцарското дружество смятат, че това ще стане факт през втората половина на годината.


"Фондът е на фаза на предварителен маркетинг, чиято цел е да повиши осведомеността за тази инициатива, и на финализиране на преговорите с други институционални инвеститори. Очаква се фондът да има около 15-25 професионални инвеститори - пенсионни фондове, застрахователни компании, фондове на фондовете, инвеститори с фокус върху постигането на положителна промяна", споделят от дружеството.


От INOKS Capital допълват, че са в готовност да започнат реалното разпределение на средствата веднага след приключването на процеса на привличане на инвеститори.


От фонд мениджъра посочват, че European Agri Transition Fund ще финансира малки и средни предприятия, както и дружества със средна пазарна капитализация (обикновено с EBITDA от порядъка на 5-10 млн. евро) от секторите на селското стопанство и хранителната индустрия.


Фондът ще кредитира директно компаниите, като средствата ще са под формата на обезпечен първостепенен дълг, като обезпечението ще може да бъде както от дълготрайни активи, така и под формата на персонализиран микс от текущи и дълготрайни активи и приходи от продажби в зависимост от конкретната транзакция, поясняват от INOKS Capital.


Сроковете за погасяване на задълженията също ще варират според конкретните нужди на бизнеса - от 360 дни до 7 години, като очакванията на инвестиционният мениджър са най-голямата част от заемите да бъдат средносрочни (от 3 до 5 години).
"Очаква се фондът да финансира приблизително 40-50 кредитополучатели, които ще бъдат подкрепени с персонализирано финансиране в диапазон от 2.5 до 25 млн. евро", посочват от INOKS Capital.

Лихвите ще са "конкурентни на пазарните нива" и ще се формират като сбор от плаващ компонент плюс фиксирана надбавка. От компанията отбелязват още, че при формирането на цената на заема ще бъде включен елемент, който ще стимулира и инвестиционния мениджър, и кредитополучателя да постигнат определени показатели за очаквано въздействие, така че първият да получи бонус за добро представяне, а вторият - намаляване на цената.


Инициативата е насочена към компании от цялата верига на хранително-вкусовата промишленост - от доставката на суровини, през производството и логистиката на храни, до обработката, дистрибуцията и повторната употреба на отпадъци, посочват в съобщение до медиите от ЕИФ.


От INOKS Capital допълват това изброяване с няколко приоритетни области в съответствие със Зелената сделка на ЕС и стратегията "От фермата до вилицата":


•    проучвания, иновации и нови технологии;
•    смекчаване на последствията от климатичните промени;
•    приспособяване към климатичните промени;
•    разнообразие, справедливост и социално включване.


Така, фокус ще бъде поставен върху:


•    компании, чиято основна дейност е свързана със селското стопанство (в т.ч. производство, обработване, логистика и дистрибуция) или свързани сектори;
•    компании, които използват технологии, продукти, услуги, информация, комуникационни платформи, за да насърчават модели на устойчиво производство и потребление в целия ЕС;
•    основна инфраструктура и дълготрайни активи за подобряване на устойчивостта, ефективността и надеждността на производителите и преработвателите на селскостопански храни.