Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предложи за нотификация равния условия за подпомагане по всички схеми за обвързаната подкрепа в сектор „Животновъдство“, чрез доказване на реализация. Представената в този вид нотификация отново създаде противоречиви мнения в бранша. 
 
 
Срокът за промени в схемите беше 1 август, а новите моменти ще се прилагат от Кампания 2019 г. Изменят се редица моменти, с цел „гарантиране на устойчивост на стопанствата“. Най-общо въвеждат се равни условия за всички, чрез доказване на реализация на пазара на мляко и животни от всички видове и породи. В това число влизат и застрашените от изчезване и автохтонни породи животни, които до момента бяха освободени от доказване на реализация. Въвежда се и еднакъв размер на подпомагането за всички заявени животни по схемите за селекционен контрол и схемата за биволи. Подпомагане за всички заявени животни по схемите за говеда – млечни и месодайни, овце-майки и кози майки, които не са под селекционен контрол. Разбира се, това няма как да се случи без актуализиране на бюджета, който в изпратената нотификация, претърпява промени в четири от схемите за обвързана подкрепа.
Въпреки романтичното звучене затова как всички ще са равни и ще получават еднакви субсидии, което пък ще доведе до стабилизиране на животновъдните стопанства, не всички са доволни от промените. Според Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), ресорното ведомство „пак подхлъзна бранша“.
 
 
 
„На 30 юли от министерството ни изпратиха окончателния вариант на схемите за обвързана подкрепа в сектора. Изведнъж обаче получаваме вече изпратена нотификация, която е коренно различна. Чрез премахването на модулираните ставки ще бъдат ощетени малките и средните ферми. При овцете сумата ще падне с 10-12 лв./брой, а при кравите с около 25-30 лв./брой. Така ощетяват най-уязвимите ферми за сметка на големите“, коментираха от НОКА и припомниха, че през 2015 г. нотификацията е коригирана няколко пъти.
 
Ето как ще изглеждат схемите:
 
Схема 1 за обвързано подпомагане за млечни крави
- Подпомагане се отпуска на земеделски стопани, отглеждащи 10 (включително) и повече млечни крави, които са с предназначение за производство на мляко.
- Периодът на задържане на заявените за подпомагане животни е най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
- Заявените животни трябва да са идентифицирани и регистрирани съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1760/2000 – това означава животните да са идентифицирани с 2 ушни марки; да са регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните; да имат паспорт и да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект.
- Животно, заявено по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и юници не може да получи подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави. 
- Млечните крави под селекционен контрол могат да получат подпомагане само по една от следните схемите - Схема за обвързано подпомагане за млечни крави или Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол.
- Земеделският стопанин следва да е реализирал на пазара количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи на поне 1 500 кг мляко за допустимо животно за животните в планински райони и поне 2 000 кг мляко за допустимо животно за животните извън планински район.
Бюджет: 28 714 000 лв.
 
Схема 2 за обвързано подпомагане за месодайни крави и юници
- Подпомагане се отпуска на земеделски стопани, отглеждащи 5 (включително) и повече месодайни крави, които са с предназначение за производство на месо и/или юници.
- Периодът на задържане на заявените за подпомагане животни е най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
- Заявените животни трябва да са идентифицирани и регистрирани съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1760/2000 – това означава животните да са идентифицирани с 2 ушни марки; да са регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните; да имат паспорт и да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект.
- Животно, заявено по Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави не може да получи подпомагане по Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници. 
- Месодайните крави под селекционен контрол могат да получат подпомагане само по една от следните схеми - Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници или Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол.
- Земеделският стопанин следва да докаже реализирани на пазара животни, съответстващи на поне 0.2 животни на допустимо за подпомагане по схемата животно.
Бюджет: 19 229 183 лв.
 
Схема 3 за обвързано подпомагане  месодайни крави под селекционен контрол
- Подпомагане се отпуска на земеделски стопани, отглеждащи 20 (включително) и повече месодайни крави (с предназначение за производство на месо) под селекционен контрол от една порода.
- Периодът на задържане на заявените за подпомагане животни е най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
- Подпомагат се месодайните крави под селекционен контрол, вписани в Главния раздел на родословната книга.
- Заявените животни трябва да са идентифицирани и регистрирани съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1760/2000 – това означава животните да са идентифицирани с 2 ушни марки; да са регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните; да имат паспорт и да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект.
- Месодайните крави под селекционен контрол могат да получат подпомагане само по една от следните схеми - Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници или Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол.
- Земеделският стопанин следва да докаже реализирани на пазара животни, съответстващи на поне 0.25 животни на допустимо за подпомагане по схемата животно.
Бюджет: 4 630 000 лв.
 
Схема 4 за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки в планински райони (10-49 животни)
- Подпомагане се отпуска на земеделски стопани, отглеждащи от 10 (включително) до 49 (включително) овце-майки и/или кози-майки, чиито стопанства са разположени в планински райони.
- Периодът на задържане на заявените за подпомагане животни е най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
- Овцете-майки и/или козите-майки трябва да са идентифицирани и регистрирани съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 21/2004. Това означава, че овцете-майки и/или козите-майки трябва да са идентифицирани с две идентични индивидуални ушни марки. Животните, родени след 31.12.2009 г. се идентифицират с ушни марки, както следва: обикновена ушна марка на едното ухо и с електронна ушна марка на другото ухо, с еднакъв идентификационен номер. Животните трябва да са регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните и да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект.
Бюджет: 3 284 950 лв.
 
Схема 5 за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол
- Подпомагане се отпуска на земеделски стопани, отглеждащи от 50 (включително) и повече овце-майки под селекционен контрол от една порода и/или 20 (включително) и повече кози-майки под селекционен контрол от една порода.
- Периодът на задържане на заявените за подпомагане животни е най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
- Подпомагат се овце-майки и кози-майки под селекционен контрол с доказан произход.
- Овцете-майки и/или козите-майки трябва да са идентифицирани и регистрирани съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 21/2004. Това означава, че овцете-майки и/или козите-майки трябва да са идентифицирани с две идентични индивидуални ушни марки. Животните, родени след 31.12.2009 г. се идентифицират с ушни марки, както следва: обикновена ушна марка на едното ухо и с електронна ушна марка на другото ухо, с еднакъв идентификационен номер. Животните трябва да са регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните и да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект.
- Земеделските стопани следва да докажат реализация на пазара: 
 - за млечни породи овце и кози под селекционен контрол – количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 70 кг на допустимо за подпомагане животно; когато реализацията е по-малка от 70 кг се доказва най-малко 35 кг мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко и реализирани на пазара 0.2 животни на допустимо за подпомагане животно;
- за месодайни породи овце и кози под селекционен контрол – реализация на пазара на най-малко на 0.5 животни на допустимо за подпомагане животно;
- за автохтонни породи овце и кози под селекционен контрол – реализация на пазара на най-малко на 0.2 животни на допустимо за подпомагане животно или 35 кг мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко.
- Животно, което е заявено за подпомагане и получава подпомагане по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки не е допустимо по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол.
- Животно, което е заявено за подпомагане и получава подпомагане по Схемата за овце-майки и кози-майки в планински райони (10-49 животни) не е допустимо по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол.
Бюджет: 24 004 232 лв.
 
Схема 6  за обвързано подпомагане за биволи
- Подпомагане се отпуска на земеделски стопани, отглеждащи 10 (включително) и повече женски биволи на възраст 18 месеца и повече.
- Периодът на задържане на заявените за подпомагане животни е най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
- Земеделският стопанин следва да е реализирал на пазара количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи на поне 400 кг. за допустимо по схемата животно.
- Биволите трябва да са идентифицирани и регистрирани съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1760/2000. Това означава, че заявените животни трябва да са идентифицирани с 2 ушни марки; да са регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните; да имат паспорт и да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект.
Бюджет: 4 424 442 лв.
 
Схема 11 за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол
- Подпомагане се отпуска на земеделски стопани, отглеждащи 20 (включително) и повече млечни крави (с предназначение за производство на мляко) под селекционен контрол от една порода.
- Периодът на задържане на заявените за подпомагане животни е най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
- Млечните крави под селекционен контрол следва да са вписани в Главния раздел на родословната книга.
- Земеделският стопанин следва да е реализирал на пазара количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи на поне 4 000 кг мляко на допустимо за подпомагане животно. При застрашените от изчезване породи и породите с комбинирано използване, с направление на животните мляко, земеделските стопани следва да докажат реализация на пазара на поне 1 500 кг мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко на допустимо за подпомагане животно.
- Заявените животни трябва да са идентифицирани и регистрирани съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1760/2000 – това означава животните да са идентифицирани с 2 ушни марки; да са регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните; да имат паспорт и да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект.
- Млечните крави под селекционен контрол могат да получат подпомагане само по една от следните схеми - Схема за обвързано подпомагане за млечни крави или Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол.
Бюджет: 36 807 035 лв.
 
Схема 12 за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5-9 животни)
- Подпомагане се отпуска на земеделски стопани, отглеждащи от 5 (включително) до 9 (включително) млечни крави (с предназначение за производство на мляко), чиито стопанства са разположени в рамките на планински район.
- Периодът на задържане на заявените за подпомагане животни е най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане.
- Заявените животни трябва да са идентифицирани и регистрирани съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1760/2000 – това означава животните да са идентифицирани с 2 ушни марки; да са регистрирани в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните; да имат паспорт и да са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект.
Бюджет: 720 000 лв.