Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) отвори вратите на свой център за професионално обучение на фермери.

Животновъди питат: Защо пасища потъват между две букви на закона?

Както Агри.БГ пръв писа новото учебно заведение ще предлага широк обхват от специалности, пряко свързани със сектор „Селско стопанство“. Фермерите, както и хората, които тепърва искат да се занимават със земеделие, или са отскоро в сектора и искат да научат повече, ще имат избор от 10 специалности.

Първите курсове, за които ще преминава обучението са „Хуманно отношение при отглеждане на селскостопански животни“ и „Хуманно отношение при транспорт на животни“ и се повеждат дистанционно. Те включват теоретична част, в която се разглежда действащата в момента нормативна база и практическа част, свързана с решаване на конкретни казуси и тестове. Членовете на НОКА ще ползват 50% намаление за курсовете.

„Нашата цел е да дадем оптимална възможност на всичките ни членове да се запознаят със  специфичните изисквания, да обсъдят конкретни казуси възникнали във фермите им, както и коригиращи действия, касаещи самоконтрола в стопанствата им  Фермерите, завършили тези курсове, ще получават удостоверение, което ще могат да предоставят пред ОДБХ при актуализиране броя на отглежданите от тях животни и пререгистрация като земеделски производител“, подчерта Симеон Караколев, съпредседател на НОКА. 


В момента центърът е в процедура по издаване на разрешително за превеждане на курсове за пробовземач по Модул „Мляко“.

Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) получи лиценз за отварянето на свой център за професионално обучение още в края на юли 2019 г. Обучителната структура е лицензирана от Националната агенция за професионално образование и обучение и ще издава на завършилите курсисти легитимен държавен документ.  

Центърът се намира на бул. „Никола Габровски“ 25А във Велико Търново и от 18 ноември 2019 г. предлага редовна и задочна форма на обучение. 

 

Обучителното звено ще предлага 10 специалности, с различна степен на професионална квалификация. От мениджърски специалности до чисто практически.

- Специалност Сътрудник в малък и среден бизнес – втора степен на професионална квалификация;

- Специалност Производство и преработка на мляко и млечни продукти – трета степен на професионална квалификация. Тук възможностите за професия са технолог или оператор в хранително-вкусовата промишленост;

- Специалност Овцевъдство – трета степен на професионална квалификация

- Специалност Земеделец / Производител на селскостопанска продукция – втора или трета степен на професионална квалификация;

- Специалност Овцевъдство и козевъдство за работници в сектора – първа степен на професионална квалификация;

- Специалност Агроекология – трета степен на професионална квалификация;

- Специалност Ветеринарен техник – трета степен на професионална квалификация;

- Специалност Екология и опазване на околната среда – трета степен на професионална квалификация.

 

„Приемът за двата курса стартираха още тази година. Амбицията ни обаче е да има подобен център във всяка област на страната“, коментираха от НОКА за Агри.БГ.