Нито един декар с трайни насаждения – овощни градини и лозя, няма да бъдат засадени тази стопанска година във Врачанско. Това става ясно от списък на свободните земи от Държавния поземлен фонд в десетте общини, изготвен от Областната земеделска служба.
 
Отдадените площи за стопанската 2016-2017 г. ще бъдат давани под наем или за аренда за отглеждане на едногодишни полски култури. Това е познатата ни от близкото минало категория „лично ползване“ и в нея влизат зеленчукови градини, бостани, ниви с фуражни култури и други. 
 
За цялата област Враца свободните парчета земя са 415, на обща площ 399 000 дка. С изключение на общините Мездра и Роман, където обявената цена е 36 лв. за дка,  а в останалите наемът за декар възлиза на 43 лв.
 
Най-много предвидени за отдаване под наем/аренда бахчи е община Криводол – 156 парчета земя, след което Роман – 95 терена и Бяла Слатина – 55 ниви. 
 
С най-голяма предвидена площ за отдаване е община Борован – 617 дка. Наемните договори във всички общини ще се сключват за срок от 5 години и през този период наемателите няма да могат да засаждат двугодишни култури, овошки или друг вид дръвчета.

Списък със свободните имоти от ДПФ във Враца, които ще се предоставят за отглеждане на едногодишни полски култури за стопанската 2016-2017 г.