Поднормените температури в средата на ноември, с отрицателни минимални стойности, на места до минус 5-7 С (Видин, Кнежа, Кюстендил, Драгоман и София), доведоха до затихване на вегетационните процеси при есенните посеви.
 
 
В началото на следващия период се очаква повишение на температурите. До края на второто и в началото на третото десетдневие в полските райони средноденонощните им  стойности ще надвишат биологичния минимум, необходим за вегетацията на зимните житни култури и зимната рапица, съобщават от департамента  "Климатология и агрометеорология" към НИМХ-БАН
 
През последните дни от периода се очаква влошаване на топлинните условия. В по-голямата част от страната, с изключение на югозападните райони, прогнозираните температури ще задържат развитието на есенните посеви.
 
 
През периода при зимните житни култури ще преобладава фаза трети лист. Фаза братене ще се наблюдава при пшеницата и ечемика засети през първото десетдневие на октомври, а фаза поникване – при по-късно засетите, през ноември, посеви. При  рапицата,  засята  в агротехнически срок, ще преобладава фаза розетка.
 
През периода съществени валежи не се очакват и на много места в страната условията ще позволяват провеждането на сезонните агротехнически мероприятия и приключване на есенната сеитба.