Николай Иванов, който обработва земи в Ново село, е с първия одобрен проект от региона „Млад фермер”. Общият размер на субсидията по тази мярка на Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/ е до 25 000 евро.

Проектите по тази мярка се изработват безплатно за фермерите от експертите на Областната служба по съвети в земеделието - В. Търново. Засега специалистите са изработили 53 проекта по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”, каза началникът на службата Деян Дончев. Най-много са проектите от полските общини - Свищов, П. Тръмбеш и Павликени. За да се кандидатства по мярката, е задължително стопанството да отговаря на 2 икономически единици. Затова най-често бенефициентите посочват, че обработват определени площи и отглеждат традиционни зърнени култури. Няколко са кандидатите от Лясковец и Г. Оряховица, които са посочили, че отглеждат зеленчуци.

През последните седмици се увеличава броят на стопаните, които искат да ползват евросредства по ПРСР, но се занимават с животновъдство.

При кандидатстването по тази мярка сериозен проблем е възрастта на фермерите - до 40 години, и датата на регистрация като земеделски производители. Основен препъникамък е изискването към стопаните, които не по-рано от 14 месеца от датата на кандидатстване трябва да са регистрирани за първи път като земеделски производители.

Всеизвестно е, че по-голямата част от стопаните са над 50-60 годишна възраст. Затова най-често от името на фамилията кандидатстват по „Млад фермер” техните деца.

Другата мярка, която е с най-голям социален ефект, е „Подкрепа за полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”.