През есента на 2017 година НИК сключи споразумение за сътрудничество с „Аграрен Университет – Пловдив“ за обмяна на опит и организиране на съвместни обучения и проекти в областта на земеделската наука, образование и практика.
 
 
Целта на партньорството е да се даде възможност за подготовка на успешни кадри в земеделието на база практически тренинги, обучения за новите тенденции в сектора и разрешаване на актуални казуси. Още една стъпка в тази посока е обучителният център за нови технологии и практики в земеделието - NIK Academy, чието откриване се състоя в началото на декември. 
 
 
„Чрез NIK Academy постигнахме комбинация от учебни зали и помещения, където хората, които реално работят на полето ще могат да се сборят с проблеми, които под наше ръководство да решат сами. Това е много важно, за да изпитат сладостта от това да се научат.“ -  разказа управителят на НИК Иво Куманов, по време на официалното откриване на обучителния център.
 
Съвместната работа между образователните институции и бизнеса е един от факторите с първостепенно значение за развитието на всеки сектор. НИК и „Аграрен Университет – Пловдив“ планират провеждане на съвместни конференции, симпозиуми и работни срещи, както и сътрудничество за проучвания, анализи и проекти. 
 
 
Представители на компанията ще вземат участие в лекции и презентации пред студенти и преподаватели относно новите достижения и добрите практики в земеделието. Така студентите ще бъдат запознавани своевременно с възможностите за професионално развитие, които им предоставя сектора и ще се подготвят за разрешаване на актуални проблеми в селскостопанската практика чрез реални примери и казуси.
 
От своя страна, преподавателите от „Аграрен Университет – Пловдив“ ще споделят своя дългогодишен опит в областта на земеделието по време на обучения за земеделски производители и партньори на НИК, които ще се провеждат в обучителния център NIK Academy. 
 
 
Центърът разполага с модерно оборудвани зали за презентации, както и техника и земеделски парцели за практически обучения. Към момента в NIK Academy се обучават не само служители на компанията, но и фермери от България и съседна Румъния. Още в началото на 2018 г. се предвижда обучителният център да стартира активна работа с тренинги по различни теми, а по-късно през годината ще се проведат и първите обучения с участието на преподаватели и студенти от „Аграрен Университет – Пловдив“.
 
По повод новото сътрудничество, Христина Захариева – Мениджър на проекта NIK Academy, заяви:
 
„Хората са най-ценният ресурс във всеки бранш, ето защо, през последните години, НИК работи усилено, за да предостави работещо решение, подпомагащо подготовката на кадрите, заети в областта на земеделието. NIK Academy беше първата стъпка в тази посока и сега продължаваме уверено напред, а с подкрепата на институции като „Аграрен Университет – Пловдив“ вярваме, че резултатите ще са повече от отлични!“
 

Повече информация може да откриете на www.nik.bg и на www.nik-academy.bg