Разплащателната агенция (РА) трябва да се отдели от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Досегашната практика показа, че ДФ "Земеделие" не само, че не може да работи с функция като Разплащателна агенция, това не трябва да продължава така. Ако това разделение не стане факт в най-скоро време, ние ще продължим да наблюдаваме подобни скандали като тези от последните седмици и дни. Това заяви в интервю за БГНЕС Нихат Кабил, бивш министър на земеделието от 2005 до 2008 г.

 

Периодичните скандали в министерството на земеделието и ДФ "Земеделие" само за пари ли са?
На пръв поглед като се погледне става дума за много пари – милиарди. Но не пари, които да бъдат откраднати и да потънат в нечий джоб, а които трябва според принципите и правилата на общата селскостопанска политика да стигнат до българския земеделски стопанин – било като преки плащания на площ, било като пазарна подкрепа, било като субсидии по завършени и приети проекти по Програмата за селските райони.

 

Кои са враждуващите лобита в министерството на земеделието и ДФ "Земеделие" и имат ли те партиен корен?

Да, на пръв поглед има такава връзка, дори и в по-голяма дълбочина. Но тук конфликтът не е толкова строго политически и строго партиен в смисъл кой ще овладее едни или други позиции, а е повече конфликт между ръководството на министерството на земеделието, персонифициран от министър Димитър Греков, и ръководството на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция /РА/ в лицето на нейния изпълнителен директор Мирослав Николов и заместник-изпълнителния директор Виолета Александрова. Обърнете внимание, че в медиите тези двама ръководители на институцията винаги вървят в тандем, а никой не поставя въпроса по следния начин: в тази агенция има ли и други заместници? Има разбира се – още двама. Когато се формира правителството на Пламен Орешарски, когато се очертават две политически сили да подкрепят това правителство и управлението, оперативното ръководство на фонд "Земеделие" е формирано от кадри, които са подадени от тези две политически сили. Така че за Николов и Александрова бих казал, че са от квотата на БСП, а другите двама заместници от квотата на ДПС. Изумен съм от поведението на Николов и Александрова – не може да има такова вкопчване в позицията си. Бил съм председател на УС като заместник-министър, после като министър управлявах този УС, общо седем години съм бил там, но такова нещо не съм видял. Никога изпълнителен орган негов заместник не е поставял по такъв начин нещата в комуникацията с министерството. Много е права професор Светла Бъчварова, която е председател на Комисията по земеделие в НС. Тя заяви във вашата агенция, че отговорността за случилото се във фонд "Земеделие" е на министър Греков. Да, негова е отговорността не само пред нашата страна и нашите фермери, но и пред Европейския съюз, Европейската комисия, Европейския парламент и пред Съвета на министрите по земеделие. След като е негова отговорността, той като не желае да работи с тези хора, защо други хора, които са застанали зад гърба на Николов и Александрова в тяхна подкрепа, продължават да ги натискат с цената на всичко да стоят на този пост. На карта са поставени толкова много проекти, толкова много средства. Периодът е много критичен за нашата страна. До края на месеца предстои да се вземат много тежки решения по отношение на преките плащания на площ за цялостния следващ период до 2020 г. Поведението на всички в този скандал е, меко казано, неразумно. За мен то е необяснимо. Някои изявления, които бяха направени от изпълнителния орган, откъм фонд "Земеделие" нямам думи да ги категоризирам. Ако навремето те се държаха така, когато бях министър, съвсем други неща щяха да се случат. Винаги съм имал претенцията на човек, който си разбира от работата и съм бил много рязък, когато нещата не вървят. На карта са поставени интересите на целия сектор, на цялата държава, на икономиката ни. Земеделието е един от секторите на българската икономика, които дават реален принос в ръста й.

 

Къде е заложен порокът във Фонд "Земеделие? Ще дадете ли рецепта за неговото отстраняване?
В най-скоро време трябва да бъде свикан УС, защото в момента ситуацията е много интересна като казус. Директорът и заместник-директорите на фонда се избират от УС и съответно чрез гласуване те се освобождават. В четвъртък това действие беше приключено от УС. Николов и Александрова бяха освободени от УС, предстои да бъде подписана заповед за освобождаването им. Беше обявено, че временно изпълняващ става заместник-министър Явор Гечев, даже му честитих. На следващия ден разбирам, че той дава заден ход. Категорично твърдя, че има натиск върху представителите на БСП в министерство на земеделието, в различните структури да блокират работата, защото за мен няма логика Явор Гечев един път неформално да се е съгласил, а на следващия ден да твърди не, всичко това е станало без мое съгласие. Няма такава практика в работата на УС на фонд "Земеделие". Ако това нещо е било допуснато днес, нямам отговор за взаимоотношенията вътре в екипа на министър Греков.

 

За какво става въпрос? За мен от "Позитано" 20 е оказан натиск върху Гечев. Той е един компетентен и млад човек в БСП, който разбира от материята, с която в момента се занимава като заместник-министър. Той е един достоен и доблестен мъж, така че е въпрос на време да каже какво се е случило, защото в противен случай той става "Черен Петър".

 

А къде е порокът? Бих направил накратко една ретроспекция. ДФ "Земеделие" е създаден по реда на закон през 1995 г. като българската институция за финансово подпомагане на земеделието с бюджетни средства. През 2000 г. ДФ "Земеделие" с цялата си структура по региони е одитирана и акредитирана като българската агенция САПАРД, като УС на фонд "Земеделие" става управляващ орган на предприсъединителната агенция. През есента на 2005 г., когато реално навлязох в работата като министър и като човек, на който ще се падне задачата да подготви присъединяването на България към ЕС, в частта "Земеделие и рибарство" се натъкнах на един много сложен проблем, а той беше следният. По ангажимент ние имаме да създаваме Разплащателна агенция, нищо от нея не беше създадено към този момент. Нямаше нито законодателна основа, нито нормативна основа, нито материални ресурси, нито човешки. Кръгла нула получих като наследство за създаването на РА, само един процес на приключили преговори по Глава 7 "Земеделие" и Глава 8 "Рибарство". Тогава трябваше да вземем много тежко решение. Ако тръгнем да правим РА така както сме поели ангажимент в преговорите за присъединяване, ние това трябваше да го направим на "гола поляна". Това означава проект, сграда, регионални офиси, изграждане, строителство и обучение на хора – този целият процес щеше да ни отнеме поне 4-5 години, а ние нямахме време. Тогава се роди идеята и аз бях упълномощен от ръководството на министерството, респективно държавата, да проведа разговори с еврокомисаря по земеделие Мариан Фишер-Бойл, с нейния екип, с ключови фигури в ЕП дали биха имали нещо против, ако България, за да спести време, да направи така че да изгради РА като трета функция на фонд "Земеделие". Досега фонд "Земеделие" в частта ДФ подпомага с национален бюджетен ресурс земеделските производители предприсъединителната програма САПАРД. Тези половин милиард евро от ЕС в предприсъединителния период и като трета функция акредитирана ДФ "Земеделие" като РА. След тежки преговори най-накрая получихме съгласието на ЕК, но при едно категорично условие – да има ясни демаркационни и разграничителни линии в работата на отделните функции, да няма смесване като хора и компетенции. Така изградихме РА, спестихме срок, защото я направихме за 1-1,5 година, разгърнахме я в национален мащаб, инсталирахме софтуера на интегрираната система за административен контрол, който ни беше подарък от Австрийската разплащателна агенция /само той струваше 15 млн. евро/. Обучихме хората, направихме одит на цялата система дали тя е готова да работи съгласно принципите и правилата на общата селскостопанска политика и конкретно регламентите, които третират Разплащателните агенции. Одитът излезе положителен и на базата на което на 20 декември 2006 подписах публично Акта за акредитация и го предадох на съхранение в РА.

 

Къде е проблемът? Проблемът е, че УС на ДФ "Земеделие" се избира. По принцип винаги откакто е създаден на принципа на баланса на политическите интереси. Министърът политическо лице ли е? Да. Заместник-министрите, които са членове на този съвет от различни министерства, политически лица ли са? Такива са. Ръководството на фонд "Земеделие" е политически оцветено. Но този УС избира директора и заместниците му. Но когато фондът е акредитиран с допълнителна функция РА автоматично избраният директор на фонд "Земеделие" става ръководител и на Разплащателната агенция, а тя разплаща огромни финансови ресурси от ЕС – по преките плащания, по Програмата за селските райони, по цялостния обхват на действие, по публични мерки, по частни мерки, включително пазарната подкрепа минава през РА и се стигне чак до държавните помощи. Регламентът казва: директорът на РА се назначава от компетентния й орган. Компетентният орган на РА е министърът на земеделието. Сега възниква въпросът: този директор на фонд "Земеделие" избираем ли е или назначаем? Всичко се поражда от това, че към 2006, когато сме взели решението да акредитираме фонд "Земеделие" като РА постъпихме правилно, икономисахме време, влязохме в ритъм, но всички знаехме, че това е временна мярка. Тази мярка ще остане за известен период от време, след което неминуемо трябва да се отдели тази функция. Неминуемо да се отдели РА като такава, да работи строго по европейските регламенти и правила, а ДФ "Земеделие" мислехме навремето, че добре би било във времето напред 4-5 години чрез много сериозно, тежко политическо решение да бъде преформатиран в Национален земеделски гаранционен фонд, отделен от Гаранционния фонд на Българската банка за развитие. Този Гаранционен фонд трябва да застава зад проекти на най-малките земеделски производители. Пчелар иска от 50 да направи 150 своите кошери. Той не може да направи нищо друго освен да заложи къщата си. Тогава този Гаранционен фонд да гарантира пред банката, откъдето той ще изтегли кредит, за да може да си направи пчелина. Това ни беше идеята.

 

Тук има един много сериозен казус, който може да бъде решен много лесно с една малка административна реформа. Просто се променя законодателството и се казва, че РА ще работи строго по принципите и правилата на европейския регламент или функцията РА трябва да бъде извадена от ДФ "Земеделие" чрез промяна на Закона за подпомагане на земеделските производители. Ако това нещо не стане буквално при следващото управление ние ще се наситим на ето такива циркове, които бяха през изминалите дни. Не им прави чест на определени кръгове в БСП, играейки на инат да поставят нещата в такава позиция. Защото тези, които бяха освободени в четвъртък, ако нямаха политическата подкрепа, нямаше да ги правят тези неща – да не се явяват на заседания. Хората от сектора и тези в Брюксел не искат с вас да работят, тогава имайте доблестта да напуснете. Рано или късно Европа ще си реши своите проблеми, ще се структурира новата комисия и ще дойдат и до българския въпрос. Ще зададат въпроса: вие какво правите там и на някой ще му се наложи да дава тежки отговори.

 

Защо до ден-днешен все още не е осъществено това разделение?
Нямам обяснение на въпроса защо до ден-днешен не е направено това разделение. На няколко пъти публично съм говорил по темата, но имам чувството, че няма вслушване в това, което казвам. Чувството за държавност започва да става все по-дефицитно, защото няма друга логика освен всяко следващо управление, което е политически оцветено по някакъв начин да овладее този ресурс. И какво като го овладее? С хиляди и стотици да стоят папките необработени и фермерите да чакат. Едно нещо знам, че фонд "Земеделие" с тази функция като Разплащателна агенция не че не може, тя не бива да работи. Трябва да се преосмислят всички процедури, принципи и правила в работата. Би ми било много интересно, ако един компетентен професионален одит бъде направен на РА, дали тя работи по много ясно акредитираните принципи и правила. Защото даже и да има едно отклонение от тези акредитирани правила, министърът като компетентен органи, независимо дали това е професор Греков или професор Станков, веднага трябва да постави тази част от работата на РА в режим на пробация, да сложи срок за преодоляването на този проблем, да изиска от фонд "Земеделие" план за действие с ясни ангажименти и срокове, да докладва в ЕК на комисаря по земеделие. Ако отклоненията са толкова тежки и драстични, компетентният орган в лицето на министъра на земеделието има право да отнеме акредитацията на тази агенция. Обръщам се към всички, които интерпретират темата за РА: уважаеми колеги не говорете глупости, Брюксел не отнема акредитация. Акредитацията на РА я дава българският министър на земеделието. Когато одитът покаже отклонение от работата, той поставя в пробация и ако е необходимо той отнема акредитацията. Естествено, когато всички несъответствия са преодолени, той връща акредитацията й.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!