Националният гаранционен фонд представи днес пред журналисти и банки различните възможности и портфейли за парични гаранции в рамките на сключеното сътрудничество през 2016 между НГФ и МЗХ. Тези финансови инструменти са насочени към всички регистрирани земеделски производители в България.

 

Заеми по новата гаранционна схема, която ще стартира през август, ще отпускат 18 финансови институции. Сред тях са Алианц банк, Банка ДСК, Банка Пиреос, БАКБ, ББР и МФИ ДЖОБС, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, ОББ, Общинска банка, ПИБ, Райфайзен банк, Сибанк, Тексимбанк, Ти Би Ай Банк, Търговска банка Д, УниКредит Булбанк и Пощенска банка.

 

Това стана ясно по време на представянето на новата гаранционна програма на дъщерното дружество на Българската банка за развитие. В него участваха изпълнителният директор на фонда Самуил Шидеров, заместник-министърът на земеделието и храяните Васил Грудев, както и представители на банките-партньори.

 

Новата гаранционна схема е в подкрепа на малки и средни предприятия, търсещи финансиране за проекти по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, като са допустими кредити и за други инвестиционни и оборотни нужди на регистрираните земеделски производители. Фондът ще покрива до 50% от стойността на отпуснатите заеми, като първите гаранции се очакват в началото на месец август.

 

Програмата използва ресурс от освободени гаранциии от предходната гаранционна схема по ПРСР 2007-2013. Повторното използване на средствата и генерирането на допълнителен ресурс от финансовите институции са и сред основните предимства на финансовите инструменти.

 

По гаранционната схема по ПРСР, действаща в периода 2013-2015 г., Националният гаранционен фонд работи с 14 банки. Бяха подкрепени 544 инвестиционни проекта на обща стойност 375млн.лв., като основната част са на бенефициенти класифицирани като микро предприятия – 85% от тях. От стартирането на дейността си до момента НГФ реализира успешно 4 гаранционни програми. С подкрепата на фонда търговските банка са отпуснали финансиране на близо 4000 малки и средни предприятия, на обща стойност 940 млн.лв.