Към 6 януари средните изкупни цени на фуражна пшеница и ечемик остават без промяна спрямо предходната седмица, докато тези на хлебна пшеница, царевица, рапица и слънчоглед се понижават незначително, с между 0,3% и 1,4%. Това се съобщава в Оперативен анализ на основни земеделски култури към 13.01.2016 г., изготвен от МЗХ.
 
Изкупните цени на повечето от наблюдаваните основни зърнени и маслодайни култури се движат над нивата отпреди една година. По-значителен ръст на годишна база се отчита при царевицата, слънчогледа и рапицата (с между 13% и 20,9%), а по-слабо изразен - при фуражната пшеница и ечемика (съответно с 3% и 5,1%). Изключение прави средната изкупна цена на хлебната пшеница, която е с 1,7% по-ниска спрямо година по-рано.