Трябва да се предостави възможност на всеки фермер да създава и да прилага иновации във своето стопанство. Това каза за Фермер.БГ д-р Невена Александрова, експерт в Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО).
 
 
„Иновациите на се просто технологии, нито са някакви продукти или сортове. Не. Иновациите са такива продукти или форми на организация, които вече са доказали, че носят определени икономически изгоди за фермера, а може да са благоприятни за околната среда“, каза Александрова 
 
Но, за да може на фермера да се позволи да прояви своя иновационен потенциал, трябва да се случат много други неща. 
„Селскостопанските и научните изследвания трябва да работят в услуга на фермера, а не по програми, които може би звучат политически коректно или въобще липсват. За съжаление има и такива случаи, особено в страните, в които ФАО работи – пример са Западните Балкани, Кавказ и други държави.
 
 
Трябва да има добри консултационни служби, образователна система, която да не само в сферата на аграрните науки. Трябва да има промяна на манталитета, за да може да се създаде една конкурентна среда, в която фермерите да имат амбицията да създават нещо ново“, обясни експертът. 
 
Това, според нея, се случва и със съответната финансова подкрепа и добра политика, която да дава точни приоритети и има визия за развитие. 
 
„Големият акцент, който искаме да вложим с този форум е, че трябва ангажираност на политическо равнище, но и обществен диалог и да има продукт от него, което е именно стратегия и всеки да знае своето място, така ще се работи заедно. Това се случва в други страни и аз не виждам пречка това да се случи и у нас“, каза Александрова.
 
Тя отбеляза, че има наблюдения за фермери, които използват социални мрежи, например, но не го правят за бизнес цели. 
„А точно това е иновацията. Когато можеш да създадеш стойност на базата на някаква технология“, подчерта експертът. 
 
Тя обърна внимание, че последователната политика на ФАО е да не допуска бедни и гладуващи хора, защото без да се решат тези проблеми, не могат да се използват ресурсите на планетата, които са ограничени. 
 
„Броят на гладуващите намалява, но расте предизвикателството с промените в климата. Затова  ФАО работи много активно с правителствата, за да могат те да изработят стратегии, но и да ги внедряват, за да може всички тези въпроси, които са наистина належащи, да не се отлагат, а да бъдат разрешени с помощта на всички участници в процеса“, обясни Александрова. 
 
По думите й всяка една държава има различни приоритети, различни дадености в земеделието, инфраструктура за дигитални технологии, институционална култури и т.н. 
 
„Важното е да имаме стратегия на национално равнище. Всички трябва да се съберат и да решат, което е най-добро за тях. Има възможности за взаимстване на опит от други страни, които са по-напред, но са със сходно положение и условия. Така този процес ще може да бъде ускорен, защото нямаме време, а не можем да си позволим бедни и гладни хора“, коментира експертът.