Значително намаляват необработваните земи на територията на България. Това става ясно от Аграрния доклад за 2014 година, който предстои да приеме Министерски съвет.  
 
През 2013 г. необработваните земи – тези, които не се включват в сеитбообращението и не са използвани за земеделско производство повече от две години, заемат около 2,4% от площта на страната, като намаляват с 26,4% в сравнение с предходната година. 
 
През 2013 г. обработваемите земи нарастват с 5% спрямо предходната година, като заемат 3 462 117 ха или 69,3% от използваната земеделска площ. Нарастването се дължи основно на увеличение на площите, засети с пшеница и  слънчоглед.


Аграрен доклад 2014

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!