Немски ловци, които традиционно ловуват и пируват в бившата ловна резиденция на Тодор Живков в местността Лъгът до севлиевското село Стоките, решиха, че могат да оползотворяват месото от убиваните вече години наред за трофеи животни и за целта реализираха проект пред Държавната агенция по горите.

Местни жители от селата Купен, Тумбалово, Кръвеник и Стоките, изразиха позицията си, че реализацията на проекта няма да се отрази върху подобряването на местната икономика, а обслужва изключително интересите на чужденците-ловци, които за сметка на нашето стопанство си създават доходоносен бизнес. Нямало поети и ясни ангажименти за запазване и поддръжка на биоразнообразието.
По проектът на немците е отпусната сумата от 185 000 EUR за изграждане на пункт за преработка и съхранение на дивечово месо в Държавното ловно стопанство "Росица" . Проектът е осъществен с помщта на силно лоби в ДАГ. Инвестицията е за 185 хил. евро, а за оборудването немците са вложили още около 85 хиляди евро. По информация на selo.bg се предвижда откриването на още три такива пункта в страната. Общо 220 хиляди евро ще стойността на оборудването и монтажа във всичките четири пункта.

Предприятието в Лъгът е разположено на 170 кв. м. площ. Дивечовото месо от сърни, елени и диви прасета ще се предлага вакумирано и замразено и ще се появи скоро в ресторанти и големи търговски вериги. Пунктът в Лъгът ще обработва основно добитото по време на лов дивечово месо, ще изкупува и от съседни стопанства и от ловни дружинки.

На откриването на първия пункт в страната за преработка на дивеч присъстваха Гудрун Щайнакер, зам.-посланик на Германия у нас, и председателят на Държавната агенция по горите доц. Стефан Юруков, а също и представители на държавните горски стопанства в страната. Великотърновският митрополит Григорий освети новата сграда.