В новата Обща селскостопанска политика (ОСП) всички протеинови култури трябва да бъдат подкрепени с конкретни мерки и стабилен ресурс.
 
 
Това каза евродепутатът Момчил Неков на пленарната сесия в Стасбург по време на обсъждане на доклад относно европейска стратегия за насърчаване на протеиновите култури – поощряване на производството на богати на протеин растения и бобови растения в рамките на европейския селскостопански сектор.
 
„Трябва да се предвиди и механизъм за това тези култури да остават и да се използват в сектор „Земеделие“ в Европейския съюз, а не да се изнасят в трети страни без добавената стойност от европейската субсидия“
 
По думите му това е важно, тъй като зависимостта от вноса на протеиновите култури не е полезна от гледна точка на изхранването и безопасността на храните. 
 
„С притеснение слушам българските производители, че вносната продукция всъщност е генетично модифицирана и макар да полагат всички грижи за правилно отглеждане, то рискът от замърсяване от ГМО фуражите всъщност е сериозен. България има отлични възможности за производство на протеиновите култури. Фъстъците, като такава култура, произвеждани в региона на Садово, имат отлични качества и за разлика от вносните, садовските фъстъци не образуват афлатоксини. Това трябва да бъде поощрявано. Европейското производство създава и поддържа не само поминък, но и качествена и безопасна храна и това трябва да се знае и защитава“, допълни още евродепутатът.
 
По данни на Агростатистика площите у нас с фуражен грах и леща се увеличават. Площите с фуражен грах от 10 хил. дка през 2014 г. са станали 309 116 дка през 2017 г. При незначително производство на леща преди години, през 2017 г. площите са стигнали 40 603 дка.  Увеличават се и производителите на протеинови култури от 11 хил. през 2015 г. на 15 хил. през 2016 г. Площите с фъстъци обаче намаляват от 6 хил. дка през 2013 г., на 2 390 дка. през 2015 г.