Новите насоки ще унищожат биопчеларството.Така председателят на "Националния браншови пчеларски съюз" Сребрин Илиев коментира пуснатите със заповед на министъра „Насоки за избор на подходящо разположение на пчелините за производство на биологични пчелни продукти“.

Абсурд: Пчелари и бюрократи едни срещу други

Браншови представители на сектора и пчелари внесоха протестно писмо до земеделския министър. Освен настояванията да се преразгледа регистрацията на пчелините като животновъдни обекти и спешни политики за предотваратяване на високата смъртност при пчелите, те изразиха и неодобрение към новите изисквания към биопчеларите.

„Ще караме биопчеларите да вадят карти на месността, в която се намира пчелинът им, и да вземат декларации от земеделските производители, че извършват щадящи екологични практики в земеделските си земи. Това е абсурдно! Как пчеларят ще се снабдява с такава декларация", възмутено коментира Сребрин Илиев.

По думите му това е парадоксално и неизпълнимо, а биопчеларите са ангажирани да носят отговорност за явления извън техния контрол и ангажимент. Така например, ако някои от земеделските земи, намиращи се в трикилометров радиус от биологичен пчелин, бъдат замърсени или третирани с неподходящи препарати, то пчеларят е длъжен да знае и впише това в данните, които трябва да предостави на контролиращия го орган.

"Да не говорим, че в кадастъра вече няма имена на собственици. Как се предполага, че пчеларят ще ги издирва", пита браншовият представител.

Илиев изнесе притеснителни данни относно броя на биопчеларите у нас и заявките за отказ, които получава от колеги постоянно.

2200 пчелари бяха биологични. Сега са 1500. Ние очакваме да спаднат с поне още 1000. Вярвате или не, това е така“, оповести на пресконференция браншовикът.

Междувременно новите Насоки за биопчеларите вече са качени на сайта на МЗХГ. В критериите са записани изисквания като: не по-малко от 51% от източника на нектар в трикилометровия радиус да са биокултури, гори и естествена растителност;  пчелинът да отстои на 3 км от сметища, складове за съхранение и инсталации за изгаряне на пестициди, от центъра на населени места с установено замърсяване на почвата и др.

В изпълнение на Насоките биопчеларят трябва да изготви карта с GPS координати на района и да предостави таблица с вида на растителността в трикилометровия диапазон около пчелина.