Към момента във Франция тече оспорван дебат. По-голямата част от заетите в сектора критикуват засилената субсидиарност, която често се спряга напоследък за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) за периода 2021-2027 г., пише в свой доклад EURACTIV.fr.
 
 
В петък, 1 юни, Европейската комисия (ЕК) трябва да представи своят общ план за следващия програмен период. По време на подготовката за това важно съобщение се вижда тенденция за нарастващи призиви, да се стопира т.нар субсидиарност или преимуществената роля на държавите членки при прилагането на политиката.
 
"Структурата, очертана от ЕК, вероятно ще превърне ОСП в напълно технократична", заяви евродепутатът Мишел Дантин, по време на кръгла маса във Френското национално събрание на 23 май. 
 
[news]
Според ЕК всяка държава членка трябва да определи стратегически план за прилагането на ОСП, одобрен впоследствие и от Брюксел.
 
По-големите субсидиарни рискове "значително увеличават бюрократичната сложност" на ОСП, смята евродепутат Паоло де Кастро. 
Тези опасения се споделят и от останалата част от Главна дирекция AGRI, която през миналата седмица одобри резолюция, в която се противопоставя на "ренационализирането на ОСП" и призовава допълнителната субсидиарност да бъде придружена от поддържането на силна обща регулаторна рамка.
 
Уравняване на директните плащания във всички страни-членки
"От 2003 г. насам ОСП премина към по-голяма субсидиарност, но това изостри конкуренцията между земеделските стопани на европейско равнище и добави административна тежест на ниво производители", смятат от Agridées.
 
"Директните плащания вече не са подпомагане на доходите, а противопоставяне на задълженията за опазване на околната среда и хуманното отношение към животните", заяви допълват още оттам. 
 
"Тези задължения са еднакви за всички европейски фермери и затова е нормално всички да получават едни и същи ползи".
 
Легитимност на директните плащания
ЕК иска да въведе принцип, според който директните плащания да не бъдат свързани с нивото на производството на фермерите.
Директните плащания днес често са наричани „основен доход“ на фермерите и те зависят от размера на тяхното стопанство. Други от тези плащания се разпределят въз основа на екологични критерии, според характеристиките на производителите и т.н. 
 
„Директните плащания трябва да се уповават на легитимност. Трябва да се стремим към опростяване на сегашната ОСП, поставяне на тавани върху помощите и пренасочване на част от тях към малките и средни стопанства“, добавят от политическата структура Agridées.