Проблемът, свързан с приетите промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обнародвани в края на миналата година, който засяга пряко зърнопроизводителите като платци на доходи от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя, отново е поставен на дневен ред от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). 

Гласувайте: Как се справяте с кризата при реализацията на мляко?

Става дума за справката за изплатените през годината доходи. Документът трябва да се подава ежегодно в срок до 28 февруари следващата година след изплащането. 

„Обемът информация, свързан с лични данни, който е необходим да се въведе в справката, както и срокът са административно непосилни за земеделските стопани, респективно и за счетоводителите“, се казва в писмо на асоциацията до земеделското министерство и Министерството на финансите. 

Доходите, които се посочват във въпросната справка са предимно облагаеми, но заедно с тях е налице изискване за подаване на информация и за определени необлагаеми доходи - рентите, които се плащат на собствениците на земи. Досега действащото законодателство ограничаваше тази справка до изплатените доходи, които са над 5 000 лева. 

С направените промени се изисква подаване на справка за абсолютно всички изплатени суми и техните получатели, независимо дали по сметките им са постъпили стотинки или хиляди левове. 

Това означава, че всяка една сума, без значение от нейния размер, изплатена във вид на доход от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя. ще следва да се посочи в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

"Изискването изключително много ще затрудни преди всичко по-малките стопани, които не разполагат със специализиран софтуер за раздаване на тези ренти и тази справка не я генерират автоматично, а трябва да я въвеждат в компютъра", коментира председателят на НАЗ Илия Проданов пред депутатите от Комисията по земеделие в Народното събрание. 

Собствениците на земи са много на брой, земята е разделена на малко парцели и това утежнява земеделските производители. 

От асоциацията предлагат промяна в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, която да върне старата разпоредба, според която справката за изплатените доходи да важи за ренти над 5000 лева. 

 

Към момента собствениците на земеделски земи нямат задължението да подават данъчна декларация за получените доходи от ренти. 

Обявяването на рентите е болната тема още от предходното Народно събрание, когато се приеха промените.

„Вървим към електронно управление на цялата данъчна система, за да се премахне бумащината и доказването, и да се виждат ясно доходите, които получава един българин.

Това може да стане постепенно, да падне границата на 2 500 лева, но е неизбежно", коментира народният представител Ирена Димова, която е участвала в дискусиите по приемането на коментираната промяна в бюджетната комисия