Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) ще проведе днес, 2 февруари, заседание на Разширения си управителен съвет. Основна тема на срещата е незадоволителното протичане на преговорите по прилагането на новия чл.118 от ЗДДС, както и оповестеният анализ на Министерството на финансите. Очаква се по време на заседанието да се коментира темата относно отчитането на горива при зареждане във ведомствени бензиностанции и продължаващото обсъждане между Парламентарната комисия по земеделие и храни, Министерството на финансите и браншовите организации от сектор „Земеделие“. 
 
Фермер.БГ припомня, че според анализ на Министерството на финансите секторите Селско стопанство и Транспорт са и с най-голям дял от недекларираните доставки на горива (Селско стопанство - 48,1% и Транспорт – 34,5%). 
 
Според НАЗ оповестеният анализ на Министерството на финансите по отношение на фермерските бензиностанции компрометира целия селскостопански сектор със съдържащите се в него неверни и подвеждащи данни. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!