Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) излезе с остра критика към проекта на SWOT анализа за сектор „Земеделие“, изготвен от Института по аграрна икономика. 

На борсите: Ваканционно поевтиняване на зърното


„Смятаме, че изходните данни за този анализ трябва да се посочат. Не са използвани правилно данните от статистиката. Откриваме грешни и неясни термини в съдържанието“, пише в станоовището си НАЗ.


Според асоциацията, анализът на много места включва препоръки, неподкрепени с данни, които не съответстват на възложеното задание. Стилът на изложението не е неутрален, безпристрастен и независим.


„Не сме съгласни с част от изводите, които определяме като неясни, противоречиви и необосновани. В анализа не трябва да се изразява отношения и да се дава оценка.


Посочената в анализа бройка от 220 хиляди стопанства от 2016 г. е невярна. Това не са действащи стопански единици. Трябва да предупредим, че ако се използва тази бройка на стопанствата, това ще бъде опасно и подвеждащо, както и изкривяващо програмирането на европейските и национални средства за земеделие“, казват още браншовците от НАЗ.

 

Първи секторен анализ


По думите им при SWОT анлиза по специфични цели има неправилно разределени силни и слаби страни, възможности и заплахи. Присъстват общовалидни твърдения, които не са изведени от анализа или от изводите.


„Така направен анализът не може да послужи за идентифициране на нуждите и дефицитите в селското стопанство и не може да е основа за стратегическо планиране“, добавят от НАЗ.


Асоциацията на зърнопроизводителите настоява, представеният анализ да бъде преработен, с помощта на експерти от браншови организации и други заинтересовани стани, както и да бъде проведен дебат по анализа.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg

осп