За втора поредна година Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) обявява конкурс за стипендия „Иван Генчев Танев“, съобщиха от асоциацията. 
 
Стипендията се отпуска еднократно в размер на едногодишна такса за обучение в магистърска програма за академичната 2017/2018 г. в съответната специалност на даденото висше учебно заведение при следните условия:
 
- Студентът да завършва бакалавърска специалност и да продължава обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен “магистър” в областта на: растителната защита, растениевъдството или аграрното инженерство.
 
- Студентът да се обучава в редовна форма на обучение;
 
- Средният успех от бакалавърската специалност да е не по-нисък от отличен 5.50.
 
Конкурсът е отворен за кандидати от всички висши учебни заведения в страната, акредитирани за горепосочените специалности. Предимство в подбора ще имат кандидатите с по-ниски или приблизителни до средните за страната доходи.
 
Необходими документи:
– Попълнен формуляр „Молба-декларация“ – образец (изтеглите от тук);
– Академична справка за целия период на обучение в ОКС „бакалавър“;
– Уверение, издадено от съответното висше учебно заведение, за продължаване на обучението в редовна форма в магистърска специалност;
– Документ за брутния месечен доход на член от семейството за периода 01.04.2017 г. – 30.09.2017 г. (служебни бележки за всички видове доходи).
Краен срок за кандидатстване: 3 ноември 2017 г.
 
Снимка: pixabay
 
Конкурсът ще протече в два етапа. Първият кръг представлява разглеждане и преценка на кандидатурите. В рамките на втория етап, който ще започне в началото на месец ноември 2017 г., ще се проведат индивидуални интервюта с кандидатите. Присъждането на стипендията ще бъде оповестено на официалната страница на НАЗ.
 
Документите за кандидатстване следва да бъдат подадени в указания срок по електронен път на e-mail: [email protected] или по пощата на адрес: 1606 София, ул. „Владайска“ 39А, ап. 2.
За повече информация: тел: 02/953 37 26, e-mail: [email protected]
 
През 2016 г. стипендията беше присъдена на студентката от Аграрния университет – Пловдив Пресиана Русева. Тя е първенец на випуск 2016 г. с най-висок успех от бакалавърската специалност по растителна защита, като след това продължава обучението си за придобиване на магистърска степен в същото направление. 
 
През есента на 2017 г. Пресиана вече е завършила магистърската си степен с отличен успех – както от изпитите, така и на дипломната работа. По време на следването си провежда стаж в агроаптека, а в момента, по-малко от месец след защитата на магистърската теза, тя търси реализация по специалността, главно в Пловдив и в родния си град – Разград. Категорична е, че иска да остане и да се развива в България.
 
Идеята е да се продължи ангажираността на организацията в подкрепа на насърчаването на професионалната квалификация на кадри, за които агробизнесът изпитва недостиг.
 
Отличието бе учредено с Решение на Управителния съвет от края на 2015 г. в памет на Иван Танев, председател на Тракийския съюз на зърнопроизводителите от декември 2011 г. до август 2014 г., и неговите изключителни заслуги за развитието и дейността на НАЗ.
 
Асоциацията пожелава успех на първата си степендиантка, както и на всички кандидати във втория конкурс.