На 10 април 2014 г. от 13.00 ч. в зала „Мусала”, Интер Експо Център, гр. София, ще се проведе дискусия относно прилагането на опростената схема за малки стопанства от 2015 г. Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) инициира организирането на публичния дебат, в който се очаква да вземат участие представители на всички браншове от сектор „Земеделие”.

 

Ще припомним, че през миналия месец НАЗ оповести своето становище, в което бяха посочени притеснения, предизвикани от въвеждането на опростената схема за малки стопанства от 2015 г.

 

Според становището на НАЗ въвеждането на тази схема е:

 

1. Нарушаване на основна цел на ОСП, а именно – устойчивото развитие на земеделските стопанства

2. Предизвикване на изкуствено допълнително раздробяване земеделски стопанства

3. Вълна от желаещи собственици да получават средства, без да обработват реално земеделска земя и да произвеждат земеделска продукция

4. Силен тласък на сивата икономика

5. Маргинализация на населението от селските райони

6. Заплаха за екологията и биоразнообразието, поради липса на контрол.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!