Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) публикува резултатите от пробите, направени в лабораторията в Монпелие, Франция. 
 
 
От официалните документи се вижда ясно, че няколко животни са били заразени с чума. Използваният метод е RT-QPCR. Той бе коментиран като надежден от експертите.
 
Първите проби са получени на 20 юни. Анализът от френската лаборатория е направен на 23 юни. Предоставени са 13 кръвни и 1 носова натривка. Използваният метод е 2 RT QPCR и един RT-PCR PPR.
 
От документът става ясно, че две от пробите са установени като положителни (кръв 6 и 13) чрез 2 техники (RT-QPCR и RT-PCR), една проба (натривка 14) бе установена като съмнителна чрез RT-QPCR и 2 проби (кръв 3 и 5) бяха установени като слабо положителни при ползване на RT-PCR. За една проба (кръв 12) не бе открита РНК (RNA) чрез „домашно“ увеличение на гена, което би могло да се дължи на деградацията на пробата по време на дългото и хаотично пътуване между лабораториите, като резултатите за тази проба не могат да бъдат интерпретирани. 
 
Вторите проби са получени на 5 юли. Анализът е направен на 9 юли. Изпратени са били 174 проби кръв от дребни преживни животни. Те са анализирани по метода RT-QPCR.
 
След анализ от френска страна става ясно, че 22 дребни преживни животни са установени като положителни; 10 са установени като съмнителни и 142 са отрицателни. 
 
По съображения на спешност, настоящият доклад се отнася единствено за 174 от 455 получени цели кръвни проби. Анализът ще бъде завършен с оставащите проби и резултатите ще бъдат изпратени в по-късни доклади.  
 

Лабораторни резултати от референтна лаборатория:

 

REPORT N° 65180705 /1 (19.7.2018г.)

Превод (19.7.2018г.)

Превод (19.7.2018г.)