Вече са внесени близо 1300 проекта по Програмата за развитие на селските райони -  ПРСР . По двете отворени мерки на Програмата за развитие на селските райони, от стартирането им досега, са приети общо документи за 1300 проекта. По мярка 112 "Млад фермер" са приети 723 проекта, а по мярка 121 "Модернизация на земеделските стопанства" са приети документи за 577 проекта. Това съобщи прес службата на Министерство на земеделието и храните.

По мярка 112 "Млад фермер", Националната служба за съвети в земеделието безплатно консултира и изготвя проекти на потенциалните бенефициенти. И двете мерки са обявени като открити процедури, без краен срок за кандидатстване, като проекти ще се приемат до изчерпване на средствата по планирания бюджет.

До 31 юли 2008 г. пък се очаква официалното публикуване в Държавен вестник на наредбите по всички мерки от Програмата, припомнят от Ведомството.

Стартът на Програмата за развитие на селските райони се забави с близо 12 месеца, заради липса на административен капацитет и лоша координация с ЕС.

Националната служба за съвети в земеделието ще получи за всеки внесен шаблонен проект на Младите фермери по 500 евро.