Днес Полша представлява най-големият производител на птиче месо в ЕС. Страната има намерение да запази това свое предимство по пътя на разработването на нови програми и проекти в сектора. Те ще спомогнат за увеличаване на обема продукция и разширяване на експортните възможности, информира meatinfo.ru.

Недостиг на телешко месо, цените ще се повишат


Един от проектите е разработен от компанията CEDROB Group. Тя планира строителството на най-голямата в Европа скотобойна за преработка на птиче месо. Тя ще стане реалонст след 5 години.

Анджей Гожджиковский отбелязва, че компанията планира да създаде предприятие за преработка на патици и гъски. Има намерение на разшири производството за сметка на сътрудничеството с местни ферми. Той подчертава, че CEDROB внимателно следи тенденциите на пазара и активно търси нови нишови продукти.

С преработката на гъски и патици компанията ще разшири продуктовия си портфейл.

В рамките на проекта ще бъде построено най-съвременното и най-голямото в Европа предприятие за преработка на птиче месо. Реализацията на проекта ще даде възможност за увеличаване на производството и разширяване на експортните възможности – целеви пазари са Европа, Азия и Африка.

Тази година по предварителни данни Полша ще произведе около 20% от общия обем продукция от птиче месо в ЕС.