През миналата години световният износ на тикви в парично изражение възлиза на 1,3 млрд. долара. Сравнено с 2013 г. е налице ръст от 12,4%. Данните показват още, че стойността на световния износ на тази култура е нараснала с 9,9% през периода от 2016 г. до 2017 г., пише worldstopexports.com.

България е в топ 20 като износител на пресни яйца


Дялово разпределение на географски принцип:В парично изражение доставките от европейските страни възлизат на 611,6 млн. долара.Изброените 15 страни са осъществили 94% от световния износ на тикви през 2017 г. в парично изражение.

Сред топ износителите най-бързо развиващите страни от 2013 година насам са: Китай (+386.9%), Португалия (+77.1%), Канада (+67.5%) и Мексико (+20.4%).

Страните, които показват спад в износа на тикви, са: Германия (-18.4%), Холандия (-15.2%), Италия (-8.7%), Турция (-7.6%) и Южна Африка (-6.9%).