Човешките ресурс ще играят ключова роля за преодоляване на климатичните промени и осигуряването на храна за нарастващото население. Това каза проф. Христина Янчева, ректор на Аграрния университет в Пловдив, по време на Регионалния форум за бъдещето на земеделието, организиран от Европейската асоциация на собствениците на земеделска земя, който се проведе в София.
 
„България има традиции в областта на селското стопанство. За съжаление и у нас демографската криза и интеграцията оказаха негативно влияние върху човешкия капитал в селските райони. Затова и интересът на младите към аграрното образование, не само висше, но и професионално, започва да спада. Тази тенденция е характерна за цяла Европа“, коментира проф. Янчева.
 
Експертът е на мнение, че трябва да се открие правилният път, чрез който младите да бъдат заинтригувани от земеделието.
„Младите хора трябва да бъдат привлечени към сектора, за да може да се прави модерно земеделие. Очаква се и дигитализация в земеделието, за което се говори много често в последно време.
 
 
Но ако нямаме образовани и млади хора, които да работят, няма как да не допуснем и риска от неуспешен опит във внедряването на тези технологии“, допълни ректорът на Аграрния университет.
Христина Янчева даде и пример за това как една иновация може да бъде успешно приложена в страната.
 
„През 2014 г. в университета беше създаден Център за интегрирана растителна защита или по-скоро за интегрирано управление на болестите. В него се предлагат съвременни методи и схеми за растителна защита, основани на математически модели и метеорологични данни за всеки район в страната.
 
Разработени са 2 модела - за ябълки и грозде, разположени и приложени в земеделски стопанства в цялата страна. Смятам, че това е моделът на успешно съчетаване на образованието, науката и практиката, за да може да се развива един модерен и ефективен сектор в България и Европа“, категорична проф. Янчева.
 
Експертът сподели още вижданията си за риска от климатичните промени и припомни, че секторът трябва да бъде адаптиран към тях.