Създаването на ново „Национално сдружение на българските лозари“ бе обявено на учредителна среща в Аграрния университет в Пловдив. На нея бяха поканени учени от Института по аграрна икономика (ИАИ), съобщават от Селскостопанска академия.

Съвет от ДФЗ: Бенефициентите да не сменят приоритетите в договорите

Членовете на новата организация с нестопанска цел са лозаро-винари от различни краища на страната, а председател е доц. Петьо Бошнаков от Икономическия университет във Варна. В Управителния съвет влизат още 17 души, сред които и гл.ас. Десислава Тотева от ИАИ.

“Идеята е Институтът да оказва съдейстие със свои научни разработки и обучения. А това е реално продължение на здрава традиционна връзка между наука и практика в сектора. Още в края на 19. век у нас се създава първият институт по лозаро-винарство, който е и петият в Европа”, припомнят учените.

Други представители на науката в управлението на новорегистрираното сдружение са директорът на Инстиута по лозарство и винарство в Плевен проф. Иван Пачев и доц. Светла Янчева от Аграрния унивеситет - Пловдив. 

Целите на лозарската организация са не само по-добро развитие за стопаните, но и спасяването на поминъка в селата, привличането на туристи и работна ръка. Сдружението между науката и бизнеса ще доведе до оптимално високи резултати за развитието на сектора, смятат организаторите.

Първата задача, която са си поставили браншовите представители, е да се договорят директни субсидии за декар винени и десертни лозя и да се приложат механизми, които да ограничат монопола на големите компании в сектора.