Ръководството на Аграрен университет – Пловдив и ректорът проф. д-р Христина Янчева се срещнаха с представители на Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция, в която членуват 52 пълноправни фирми, Организация на млекопроизводителите „Фермерско мляко“ ООД и фирма производител на мляко и млечни продукти, съобщи Рангел Матански, управител на „Фермерско мляко“. 
 
Целта на срещата бе да се представят нуждите на бизнеса от кадри и да се обсъдят стъпки за взаимно сътрудничество с цел привличане на завършващите студенти на работа в аграрния сектор.
 
Обсъдени бяха възможностите за посещение на студентите в базите на фирмите и в реална работна среда да се запознаят с производствената дейност. Важно е да се покаже, че българският сектор работи и нашите възпитаници имат поле за реализация в родината си.
 
 
Работната среща завърши с  договаряне на съвместни инициативи и партньорства, като всички бяха на мнение, че връзката между  образованието и бизнеса трябва да бъде двустранно активен процес.