Много често в земеделието, а и в природата като цяло, растенията се нападат от голям брой патогени. 

Болестите, които се развиват вследствие на тези патогени могат да доведат до 20-30% намаляване на добивите при селскостопанските култури. Създаването и прилагането на фунгициди срещу тези болести позволява значително нарастване на добивите, а оттам и увеличаване на производството на храни и хранителни продукти.  

Въпреки че тези фунгициди ефективно контролират развитието на болестите много често в практиката се забелязва и проява на резистентност на някои от тях срещу болести, като брашнеста мана, обикновена мана, сиво гниене и др. 

От друга страна целта на съвременното земеделие е да задоволява нарастващите човешки нужди за храна, като същевременно да поддържа състоянието на околната среда и опазва природните ресурси. 

Очевидното решение за това ще бъде използването на биофунгициди за борба с болестите по селскостопанските култури, тъй като те са относително безопасни, биоразградими и екологични. 

В същото време тези фунгициди могат да се включат в интегрираните програми за защита с цел редуциране проявата на резистентност на конвенционалните фунгициди.

За новия фунгицид Таегро се твърди, че е връзката между конвенционалното земеделие и биопроизводството.

Какво трябва да знаем за Таегро?
  • Таегро е фунгицид с естествен произход на базата на бактерията Bacillus amyloliquefaciens (FZB24);
  • Таегро действа по 3 различни начина срещу болестите – „блокира“ повърхността на листата и не позволява попадането на спорите на патогена; произвежда метаболити с биоцидна активност за директно подтискане на развитието на спорите на патогена; стимулира вътрешните защитни функции на растенията;
  • Таегро действа срещу сиво гниене, брашнеста мана, мана, алтернария, бактериално струпясване, склеротинийно гниене;
  • Таегро е регистриран при лозя, домати, картофи, краставици, салати и ягоди (предстоят и допълнителни регистрации);
  • Таегро е смесим с мед съдържащия фунгицид Копрантол Дуо и сяра съдържащия фунгицид Тиовит Джет;
  • Таегро е подходящ за конвенционално, интегрирано и биопроизводство.

 

Таегро се прилага листно и задължително превантивно. Интервалите между отделните третирания са 7 дни при лозя, марули и други зеленчуци (на открито) и на всеки 3-5 дни при оранжерийните култури. Дозата на приложение е 37 г/дка. Повече информация може да намерите ТУК.

 

Ако искате да участвате в играта, моля, попълнете въпросника ТУК или по-долу.

 

 

Правила на играта "Научи  и спечели със Syngenta" в периода 06.07.2022 - 20.07.2022  Изтеглете ги оттук

 

ВЪПРОСНИК