Ранно производство на картофи и особености при съхранението им“ е темата на ОНЛАЙН семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието - Благоевград и Опитната станция по картофите и планинско земеделие - Самоков, към Селскостопанска академия.

Важното - слушайте в AgriПодкаст

Събитието ще се проведе на 12 октомври (вторник) от 10:30 часа. Основен лектор на семинара ще бъде главен асистент Виолета Благоева от Опитната станция по картофите и планинско земеделие в град Самоков. 

По време на информационното събитие участниците ще се запознаят с особеностите при ранното отглеждане на картофи, както и със спецификата и изискванията при тяхното съхранение, обещават организаторите. Присъстващите ще получат информация и за подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малките земеделски стопанства по Мярка 2. 

„Земеделските стопани ще могат да задават въпроси, които ги интересуват“ – съобщава още пред Радио Благоевград Стилиян Рупов, началник на Областната служба за съвети в земеделието – Благоевград.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация.

Линк за регистрация: https://forms.gle/Egjv1srfsQCCd2V3A
Линк за достъп: https://zoom.us/j/96782928515
ID за семинара: 967 8292 8515