Идеята и на НАТУРА 2000, и на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е да помогне на хората, които имат нужда от подкрепа, финансиране и развитие в тези места. Това каза Росен Василев от фондация „Биоразнообразие“ за БНР.
 
Той е убеден, че производствата в тези райони допринасят за опазване на биологичното разнообразие и са допълнителна възможност за развитие на фермерите.
 
Стопаните със земеделски площи, които попадат в европейската екологична мрежа, получават евросубсидии в размер на 12 лв. на декар, без доплащане от страна на държавата.
 
Районът е запазен от намесата на човека, няма голяма промишлена дейност, която да наврежда. Може би затова природата е все още чиста, споделя Петър Георгиев от село Исперихово. Имаме подпочвена вода и идеални условия за развитие на селскостопанска дейност, допълва той.
 
 
Районът е много чист, по пасищата растат много билки, всичко е високо качество, хвали се животновъдът Юлия Стоянова от северозападното село Гинци, което също попада в НАТУРА 2000.
 
Цялата отговорност носим ние за всичко – и на пазара, и във фермата. Разчитаме единствено и само на себе си, допълва нейният колега Десислава Върбанова. Семейната й ферма се намира в монтанското село Благово, отново част от европейската екологична мрежа.
 
Тази част на страната е обезлюдена и ако се наложи, няма кой да ти помогне. Въпреки това ми харесва да съм тук, споделя пчеларят Теодор Пушкаров от село Мелене в Западния Балкан.
 
Сред фермерите обаче витае въпросът дали ще има промени в Закона за биологичното разнообразие, за каквито настоява министърът на околната среда Нено Димов. Те могат да доведат до намаляване на зоните от НАТУРА 2000.
 
Допълнително напрежение сред малките и средни биостопанства има и заради неуредици с Наредба 5. Отнемането на лицензите на две сертифициращи компании пък постави под въпрос бъдещето на стотици земеделци. На 9 април те излязоха на протест пред Министерството на земеделието, като планират и нов.