Националният кръг на ученическото състезание Млад фермер ще се проведе за пета поредна година в Пловдив. В него участват ученици, които се обучават по професии от област „Селско стопанство” от професионални гимназии.

Домакин на събитието е Аграрният университет – Пловдив, съвместно с Министерство на образованието и науката и Професионалната гимназия по селско стопанство „Васил Левски“ – гр. Първомай

Официалното откриване на Националното състезание ще се състои в VII аудитория на Лозаро-градинарския факултет на 28 април (понеделник) от 15.00 ч. Състезанието ще се проведе на 29 април (вторник).

Учениците се състезават по три модула: Растениевъдство; Животновъдство; Механизация на селското стопанство в няколко състезателни дисциплини:

1. Разпознаване на семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, технически и зеленчукови
култури.
2. Резитба на нискостъблени лозя.
3. Разпознаване на фуражи.
4. Хигиена на млекодобива, подготовка на вимето за доене и доене.
5. Агрегатиране и подготовка на навесен плуг ПН 4х25 за основна обработка на почвата
(оран) на зададена дълбочина.
Забележка: Провежда се на националното състезание.
6. Майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут.

В националното състезание Млад фермер участват първите три отбора, класирани в регионалните състезания, проведени през март.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!