В рамките на национална информационна кампания, организирана по проект от Министерството на земеделието и храните (МЗХ), се популяризират възможностите, предоставяни от Гаранционната схема към Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г.

 

В рамките на проекта експерти разясняват на бенефициенти с одобрени проекти по мерка 121 - „Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка - 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” и мярка 123 - „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” на ПРСР, как могат да се възползват от Гаранционната схема по Програмата. На срещите се обсъждат възможностите за финансиране на одобрените проекти по ПРСР 2007-2013 г.

 

Всички земеделски производители, които имат одобрени проекти по някоя от трите мерки, могат да кандидатстват за получаване на финансиране по схемата до септември 2015 г. и да получат кредити с по-ниски от стандартните лихви, като са освободени от такси и комисионни. От МЗХ съобщават, че заемите с облекчени условия са обезпечени със средства от Националния гаранционен фонд в общ размер на близо 14 млн. лв.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!