Национален консултативен съвет по земеделие беше създаден вчера със заповед на агроминистъра Мирослав Найденов, похвалиха се от ведомството. Идеята за тази структура обаче е изцяло на браншовите организации, а министерството започна да я обсъжда през април. В крайна сметка беше прието, че това ще е една добра стъпка към обсъждане и решаване на солидно натрупалите се проблеми. Дали наистина новата структура ще бъде полезна не е ясно, но пожелания и надежди за това не липсват, нито от страна на МЗХ, нито от фермерската гилдия.

 

Първото заседание е било вчера, а до края на тази година ще има поне още две, казаха от земеделското министерство. От там допълват, че този Съвет ще бъде постоянен консултативен орган към министъра, който ще има задачата да обсъжда проблемите и да дава предложения. В него се включват двайсетина души – експерти от МЗХ и ДФЗ, научните среди, преподаватели и ректори на университети, браншови организации. Оплакванията на агросектора най-често ще бъдат депозирани там. По актуални въпроси ще се дават компетентни становища, ще се обсъждат сътрудничества и т.н.

 

Всичко дотук съобщено от МЗХ е хубаво, но остава въпросът какъв диалог се започва, след като на първото заседание са били поканени две-три браншови организации. Днес председателите на животновъдните съюзи научиха от Фермер.БГ каква среща е имало в София и какво точно се е обсъждало. Животновъдите са били представени на срещата от Националния млечен борд.

 

„От вас научавам, никой не ми е звънял. Радвам се за сформирането на съвета, защото е по наше предложение. Въпреки това ще е много жалко, ако там се въртят приказки само между чиновници и липсва водещата роля на неправителствените организации”, коментира Бойко Синапов и подчерта, че без участието на обикновените фермери няма смисъл от подобни структури.

 

За Националния консултативен съвет по земеделие не бе чул и Господин Господинов от Браншовия съюз на животновъдите в България. И тъй като най-големите проблеми в сектора касаят именно животновъдите, редно не беше ли редно МЗХ да се постарае повече при оповестяването на събитието и привикването на повече заинтересовани страни.

 

Националната асоциация на зърнопроизводителите ( НАЗ ) е била поканена, но председателят Радослав Христов не е имал възможност да присъства, заради усилената и тежка жътва, която кипи в този момент.


В крайна сметка Съветът явно е свършил някаква работа на първото си заседание, ако се съди по официалното съобщение министерство. В него помпозно се посочва, че са определени срокове, до които трябва да се свърши дадена работа.

 

Фермер.БГ ще следи дали наистина „къдравите” задачи ще бъдат изпълнени в посочените от самия Съвет дати, които са:

-

31 август 2010г. - Разгледани, обобщени и прецизирани предложенията за актуалните стратегически направления от Секретарята на Съвета и експерти на Министерство на земеделието и храните и оформени като предложения за стратегически направления за развитие на земеделието у нас. Стратегическите направления трябва да бъдат обсъдени и приети от Съвета. На тази основа да се изготвят предложения за тематични научни проекти по направления.
15 септември 2010г. - Обсъдени и приети наименованията на проекти по определените стратегически направления. Правилата за провеждане на конкурсите също трябва да бъдат изготвени, обсъдени и приети.
31 октомври 2010г. - Обсъдени и приети резултатите от проведените конкурсите и да бъде прието предложението за изпълнител (и) на отделните конкурсни теми.
15 декември 2010г. - Секретариатът на Съвета ще приеме писмени предложения относно начина за определяне на държавната задача /поръчка/, като се вземат предвид целите и задачите на съответното поделение на ССА /институт, опитна станция, друга организация/.

 

 

Припомяме ви, че по инициатива на Министъра на земеделието от кабинета на ДПС - Валери Цветанов, преди 2 години също беше гръмко учреден Научен съвет по земеделие, който на практика не свърши абсолютно нищо. Дано този път, с уважителното мнение на браншовите организации да бъде създаден Съвет, който да работи в полза на аграрния сектор на България !