Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) за трета поредна година организира Национален агро семинар на 28 и 29 ноември в Пловдив. Двудневната програма на тазгодишния семинар „НАЗ – работим за вас! по традиция ще включва Кръгла маса и презентации на водещи компании, предлагащи продукти в областта на зърнопроизводството.

 

В рамките на Кръглата маса „Зърнопроизводителите питат – институциите отговарят” ще бъдат засегнати актуални за земеделските производители теми по предварително зададени въпроси, свързани с:

 

прилагането на механизма за обратно начисляване на ДДС при търговията със зърнени и технически култури;


прилагането на намален акциз на горивата за земеделски нужди;


усвояване на средствата по м. 214 от ПРСР 2007-2013, направление „Въвеждане на сеитбобращение за опазване на почвите и водите”;


готовност за изплащане на европейските средства за единица площ през м. януари 2014 г.;


Обща селскостопанска политика 2014-2020 г.: очакван пакет за директни плащания, схеми за подпомагане по първи стълб; стартиране на мерки от новата ПРСР 2014-2020 г. през 2014 г., както и мястото на мерките за напояване и управление на риска в Програмата

 


Официални гости на събитието се очаква да бъдат: министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков, както и неговите заместници г-н Явор Гечев и г-н Бюрхан Абазов; изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” г-н Мирослав Николов; проф. Иван Станков (ректор на Тракийския университет); проф. Христина Янчева (ректор на Аграрния университет – Пловдив); проф. Димитър Димитров (ректор на ВУАРР).

 

Сред поканените официални лица са също и председателят на Парламентарната комисия по земеделие и храни проф. Светла Бъчварова и зам.-министъра на финансите Людмила Петкова.Чуждестранни гости на форума ще бъдат представители на Европейската организация Копа-Коджека и на Кралство Нидерландия, които ще се включат в програмата с презентации.

 

На 30 ноември (събота) ще се състои редовното годишно Общо отчетно-изборно събрание на НАЗ, на което ще бъдат избрани новият председател и съставът на новия Управителен съвет на НАЗ.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!