През изминалата седмица се активизира експортът на царевица и слънчоглед през Пристанище Варна. Натоварени са съответно 8,9 хил. тона и 33 хил. тона, сочат последни оперативни данни на Министерството на земеделието.

Пшеница: Рекордни цени за сезона в Черноморския регион

Независимо от това раздвижване обаче общият износ на царевица през порта от началото на текущия пазарен сезон досега е с 2,2% под миналогодишния, а този на слънчоглед – с 29,3%. 

В търговията със зърно по море обаче се наблюдава застой. От 20 до 26 януари 2020 г. през варненското пристанище не е реализиран износ на пшеница, ечемик и рапица. 

При липсата на преминали товари с трите култури изменението на експорта на годишна база остава: спад при пшеницата с 8,5% и ръст при ечемика и рапицата съответно с 65,3% и 7,3%.

МЗХГ: „От юли миналата година досега няма внос на зърнени и маслодайни култури през морските ни пристанища.“

Относно средните изкупни цени за последната седмица има лек ръст. Най-голям е той при хлебната пшеница – 5,2%. На годишна база обаче при нея се наблюдава поевтиняване – с 4,2% за хлебната и с 2,7% за фуражната. 

Ечемикът също продължава да се изкупува доста по-евтино спрямо година по-рано – с 16,9%. От друга страна обаче, царевицата и слънчогледът са поскъпнали, респективно с 0,4% и 26,3%.