Второто заседание на новосформираната работна група по прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2015-2020 г. се проведе през миналата седмица в МЗХ. Представителите на браншови аграрни организации, участващи в работната група, обсъдиха четири нови схеми по отношение на директните плащания през новия програмен период до 2020 г., съобщиха за Фермер.БГ членове на работната група.

 

Обсъдени са схемите за преходна национална помощ или националните доплащания, които могат да се правят в новия програмен период; за единно плащане на площ (СЕПП); за подпомагане на млади земеделски стопани; за преразпределително плащане. В рамките на заседанията на работната група не се гласуват предложения, целта е обсъждането от страна на аграрния сектор на схемите и запознаване на производителите с възможностите, които ОСП предоставя.

 

След всяко заседание на работната група браншовите организации могат да подават писмено становищата си по обсъжданите теми. Пред репортер на Фермер.БГ Наталия Тодорова, изп.-директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), съобщи, че до края на тази седмица НАЗ ще изпрати своето становище до МЗХ.

 

„Като национална асоциация на зърнопроизводителите ние ще подкрепим продължаването на схемата за единно плащане на площ (СЕПП) до 2020 г. с оглед на недотам добре установените поземлени отношения в страната и на това, че земеделските стопанства все още нямат традициите и стабилността на стопанствата в Западна Европа. От тази гледна точка не смятам, че ние можем да си позволим да прилагаме Схема за права на плащанията, които да се търгуват, да се онаследяват и т.н.

 

Това би било сериозно затруднение и за производителите, и за администрацията. За нас един период от още 6 години за създаване на предпоставки за стабилност на сектор Земеделие е необходим и НАЗ смята, че това може се осъществи чрез продължаването на СЕПП до 2020 г.“, коментира Наталия Тодорова.

 

До 1 август 2014 г. МЗХ трябва да изпрати в ЕК националните решения по отделните схеми на ОСП – коя схема ще се прилага, в какъв формат и по каква методика. Кратките срокове, в които трябва да бъдат финализирани схемите, налага и по-чести заседания на работната група по прилагане на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2015-2020 г.

 

Членовете на групата и ръководството на МЗХ са взели решение заседания на работната група да се провеждат всяка седмица в понеделник като предварително ще бъдат обявявани и темите, които ще се обсъждат. „В много кратки срокове трябва да вземем решения по доста важни въпроси, касаещи прилагането на бъдещата ОСП до 2020 г.

 

Трябва да сме много предпазливи и разсъдливи, решенията да не се вземат на политическо ниво, а да стъпват на експертни анализи и на обективни данни. Целта е обща – сектор Земеделие да бъде реално подпомогнат в европейски средства“, допълни Тодорова.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!