Няма нужда да напомняме, че тютюнът е една от малкото експортни стоки за България и е ключов сектор за земеделието, икономиката и социалната сфера в страната. Националните доплащания са единствения останал разрешен механизъм за подкрепа на сектора. това се казва в позиция на Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2020 (НАТ-2010) относно ОСП, представен на по време на Шестата национална среща на земеделските производители, която се проведе през тази седмица и бе  организирана от АЗПБ. 
 
 
„При прегледа на инструментите по ОСП 2020, призоваваме България в лицето на агроминистерството, да настоява за запазване на националното подпомагане с промяна на стария референтен период, така че да се отрази пропорционално към  реалните тютюнопроизводителите. На ниво ЕС апелираме за включване на субсидиране за тютюна в европейската политика след 2020 г., за да бъде тя обща. В противен случай тя ще бъде различна и дискриминационна за тютюнопроизводителите освен от България, а и за тези от Белгия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Испания и Полша“, се казва в позицията на НАТ-2010.
 
Според асоциацията вторият въпрос, който те смятат за ключов за сектора,  е свързан с предстоящата Осмата конференция на страните (COP8), която ще се проведе от 1 до 6 октомври 2018 г. в Женева. 
 
„Темите, предмет на разглеждане и насоките, които се приемат на сесиите на конференцията на страните, са свързани с контрол на тютюна и имат въздействие върху всички части по веригата на тютюневия сектор. Мерките за контрол на тютюна, неминуемо имат въздействие върху тютюнопроизводството , поради което те трябва да бъдат балансирани, така че да се предотвратят негативни последици за сектор тютюн.
 
До сега резултатите, произтичащи от насоките често излизат извън обхвата на въведената в ЕС регулаторна рамка и не отчитат спецификите на страните. Очаква се отново да се обсъждат предложения, като налагане на алтернативи на тютюнопроизводството или регулиране на самия тютюнев лист, което може да доведе до налагане на ГМО култури, които са неприложими във всички страни, за ограничаване на контактите между представители на сектор тютюн и държавните органи и др.
 
Европейската комисия е един от водещите преговарящи в цитираната по-горе работна група, като същевременно представлява и Европейския съюз, след провеждане на съгласуване с всички държави членки за изготвяне на обща позиция. Към настоящия момент липсва каквато и да е информация относно намеренията, темите и напредъка по подготовката на проектите на документи, които ще бъдат разглеждани на COP8. По-ранното насрочване на COP8 през м. октомври 2018 г. може да доведе до закъснение в подготовката и формирането на позиции. 
 
 
С оглед широкия обхват на очакваните теми въз основа на решенията на COP7 през 2016 г., се обръщаме съм министерството за съдействие, като председател на Съвета на Европейския съюз и формираща дневния ред, да предложи и да настоява темата за СОР8 да бъде включена в дневния ред на предстоящите заседания на работна група „Обществено здраве“ по време на нашето председателство.
 
Навременното стартиране на дискусиите и представянето на актуална информация от Европейската комисия за напредъка в подготовката на позициите на Европейския съюз по проектите на документи за COP8, ще подпомогне провеждането на нужния дебат между държавите членки и до своевременно финализиране на позициите на Съюза преди сесията през м. октомври 2018 г.“, се казва в позицията. 
 
В рамките на форума, организиран от АЗПБ, НАТ-2010 проведе и първия си за тази година управителен съвет, допълниха от асоциацията.