Националната асоциация на тютюнопроизводителите (НАТ 2010) иска да бъде създадена Камара на тютюнопроизводителите. По думите на Цветан Филев, председател на НАТ 2010, идеята е Камарата на тютюнопроизводителите за е орган, който да бъде регулатор на целия процес – от тютюнопроизводство, търговия на тютюнева суровина, преработка на тютюн и реализация на тютюневи изделия.

 

Според Филев е необходимо да се нормализира нормативната уредба в сектора. По отношение на въвеждането на регистрационните режими за фирмите и тютюнопроизводителите, Филев коментира, един от механизмите за защита на производителите на тютюн е именно създаването на регистър.

 

„Имаме единомислие в работната група в МЗХ по отношение на това да се създаде регистър на фирмите, на които да бъдат издавани разрешения, за да закупуват тютюн. Органът, който ще им издава разрешителни да закупуват тютюн, ще има право да им ги отнема, когато бъдат некоректни с тютюнопроизводители”. Филев допълни, че от НАТ 2010 са предложили да се въведе нова договореност между тютюнопроизводителите и фирмите с идея те да имат юридическа стойност.

 

„Сега договорите, които сключваме в началото на всяка стопанска година, служат само за ориентация на фирмите, защото в тях не са отразени коректните данни за площи с тютюн, нито за количествата, които ще бъдат произведени”, допълни Филев.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!