Спешни промени в няколко от схемите за държавна помощ, засягащи секторите „Плодове“ и „Биопроизводство“, поискаха от Национална био асоциация (НБА) в отворено писмо до земеделския министър.

Песимистични данни за биото у нас

Въвеждането на нова таблица на технологичните разходи за биокултурите в указанията на „Схема на държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2020 г“. е първото поставено искане.

От асоциацията припомнят, че през март 2020 г., при обсъждането на схемата е постигнат консенсус с Министерството на земеделието (МЗХГ) "да се изготвят нови технологични карти чрез САПИ по земеделските култури за биологично производство, тъй като технологичните разходи за една и съща култура, произвеждана по конвенционален и биологичен начин, се разминават с около 50%.“ Изготвени такива обаче все още няма.

По този начин биологичното земеделско производство се ощетява с около 50 % от полагащата му се компенсация по визираната държавна помощ, тъй като площите се третират като конвенционални, което реално не отговаря на истината“, заявяват браншовите представители и припомнят, че стопанската година вече е започнала с извършването на резитби, подсаждане, зимни пръскания.

Друго притеснение на НБА е свързано с изискването за очертаване на парцелите в системата ИСАК, което пречи на производителите да кандидатстват по схемата „Държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Затова те настояват за спешна промяна на указанията по схемата, за да могат земеделските стопани още през януари да подават заявления по визираната държавна помощ.

 „Досега никога не сме били свидетели земеделските стопани да могат „фактически“ да извършат очертаване на парцелите и да приключат своите заявление от 1 март, както е нормативно определено. По обясними причини природните бедствия не се съобразяват с административните неуредици на ДФЗ и те настъпват“, мотивират се от асоциацията и припомнят:

"През годините многократно сме настоявали да се определи друг механизъм на заявяване на парцелите пред ДФЗ, който да не е обвързан с очертаванията в ИСАК. Това е особено важно за трайните насаждения, когато настъпват слани и измръзвания през периодите, преди масивите да бъдат заявени пред ДФЗ“. 

От бранша настояват също за повишаване на стойността на одобрените разходи за сектор „Плодове и зеленчуци“, както беше прието за лозаро-винарския сектор, след като Европейската комисия одобри подпомагането на дребни и средни стопани да бъде повишено до 90%.

Да се определят разходни норми на газьол по култури за биологично производство, искат още от асоциацията. При прилагането на тази държавна помощ се използват нормативно определени разходни норми от гориво за всяка култура. В зависимост от площите, които обработва всеки стопанин, се калкулира разходна квота от гориво, по която той може да кандидатства за отстъпка от стойността на акциза върху газьола.  

„Несправедливостта, която срещат биологичните земеделски стопани, е, че отново не е направена диверсификация по култури за биологично и конвенционално производство. За разлика от конвенционалното производство, където е допустимо използването на препарати за растителна защита и не е необходимо механично отстраняване на плевелите, в биологичното понякога ежеседмично се налага механизирано окопаване на междуредията на зеленчуците, дисковане или окосяване в междуредията при трайните насаждения“, обясняват от НБА и са категорични, че:

По този начин се получава значително разминаване с около 50 % между нормативно определената разходна норма при една и съща култура в зависимост производствения цикъл на стопанството – конвенционален или биологичен.

Според биоасоциацията липсата на разграничение на разходните норми, съобразно производствения процес на стопанствата, прави неправилно, неефективно и несправедливо разпределението на финансовия ресурс.