Министерството на земеделието, храните и горите да прекрати приема по подмярка 4.1 и спешно да промени условията за кандидатстване заради наложените ограничения. Това заяви председателят на Националната асоциация на картофопроизводителите (НАК) Тодор Джиков.

В същото време други браншови представители настояват приемът да продължи и да бъдат нанесени няколко корекции. В публичното пространство кипи от разнородни мнения и компетенции.

Мярка 10: Има ли проблеми по направлението за пасторализъм?

Спорет агроекспертът Пламен Абровски за абсолютно всички е станало ясно, че този прием е проблемен. „Нищо лошо и опасно няма този прием да бъде временно спрян, ремонтиран и пуснат отново“, коментира той във фейсбук профила си, като подчерта, че:

По този начин, от една страна, хем ще бъде премахната опасността 422 милиона лева да останат за сметка на националния бюджет, хем ще се получи едно естествено удължаване на приема, но с вече нормални и законни правила. Това спокойно може времево да се осъществи в рамките на един месец.

На срещата с представители на т.нар. приоритетни сектори в земеделието служебният ресорен министър обяви, че ще се направи всичко възможно приемът по подмярката да бъде удължен. Не всички обаче вярват, че това ще доведе до положителни резултати.

„Нека не се лъжем - предложеното удължаване на срока на приема реално е изменение на заповедта. Значи за срока може, за сериозните и важни неща, не може. Хайде да не си хвърляме прах в очите“, казва още Абровски.

За Тодор Джиков условията по приема на 4.1 също са дискриминационни и облагодетелстват само големите земеделски производители. “Малките и средни фирми, и най-вече тези в полупланинските и планинските райони не могат да отговорят на правилата за кандидатстване за европейските средства. Условията трябва да бъдат променени много бързо и мярката отново да бъде отворена за прием в рамките на един месец. Средствата са необходими на земеделските стопани в тази тежка криза в резултат на световната пандемия от COVID-19”, каза Джиков. 

По думите на Пламен Абровски проблемите  в този прием започват „от факта, че за едно и също финансиране наравно ще се борят и пчелари, и зърнопроизводители, и животновъди, и производители на плодове, и производители на зеленчуци, та се стигне до заложената дискриминация - кой може да кандидатства и кой може да вземе повече точки.

"В т.11.1 от Условията за кандидатстване е посочено, че допустими да получат подпомагане са единствено земеделски стопани, които към датата на подаване на проектното предложение са били регистрирани като земеделски стопани без прекъсване през последните 36 месеца.

Така заложено това изискване е дескриминационно и противоречи на ПРСР 2014-2020 г., където като условия за допустимост на кандидатите са посочени единствено регистрацията по Закона за подпомагане на земеделските производители, приход от земеделие и минимален стандартен производствен обем от 8000 евро. Заради това ограничение не могат да кандидатстват стопаните, които са влезли в земеделието през последните 3 години", обясни Джиков и припомни, че това е описано в жалбата срещу приема, внесена в Административен съд София-град.

Браншовият представител има негативно становище и за критериите за методика и оценка на проектните предложения. Посочва за пример точка 4.2 на приоритет №4 , където са предвидени 15 точки при оценяването на проектите в случаите, когато бенефициентите представят проекти с инвестиции в напоителни системи (за нови системи), като използването на вода ще бъде осигурено от клон на „Напоителни системи“, за разлика от проекти с инвестиции в напоителни системи, които не използват вода от дружеството. Тогава бенефициентите ще получат 10 точки.

Дружеството „Напоителни системи“ ЕАД обаче е със 100% държавна собственост, като правата на държавата като собственик на капитала се упражняват от Министерството на земеделието, храните и горите. С предвидените допълнителни точки на практика се създават изкуствени предпоставки и предимства на бенефициента, който е поощрен да използва като доставчик на услугата „Напоителни системи“ ЕАД.

Това пък, от друга страна, по същество е нарушение на чл. 107 от ДФЕС, като се явява на практика предоставяне на непозволена държавна помощ, като дружеството „Напоителни системи“ ЕАД се поставя в по-благоприятно положение. С подзаконов нормативен акт се създава условие за икономическа изгода, която „Напоителни системи“ ЕАД нямаше да получи при нормални пазарни условия, т.е. в отсъствие на държавна намеса“, категоричен е Джиков.

Докъде ще доведат споровете по една от най-желаните подмерки от земеделците, Агри.БГ продължава да следи.