На 22 и 23 януари 2009 г. в Русе ще се проведат поредните семинарни срещи относно въпросите на Общата селскостопанска политика на ЕС и Програмата за развите на селските райони. Срещите се реализират по проект на Европейската комисия и ще бъдат водени от  експерти от "Агенция СТРАТЕГМА" и Европейския институт.
 
Информационните семинари са два - и първият (на 22 януари, четвъртък), и вторият (23 януари, петък) започват от 11.00 часа и ще се състоят в хотел "Космополитан", който се намира на ул. "Добри Немиров" № 1-3 в Русе.
 
Срещата в четвъртък (22 януари) е насочена към земеделски производители и към всички, които са свързани със земеделския сектор. Семинарът в петък (23 януари) е за журналисти, отразяващи темата, представители на висшите и средни училища - преподаватели и студенти, както и към широката аудитория, проявяваща интерес към темата.
  
За съжаление на хората им омръзна от семинари и приказки. Все още няма нито един изплатен проект по 121 мярка. Няма изплатени проекти и по програмата "Млад фермер". Хората чакат повече от половин година и се надяват да получат субсидиите, защото банките всеки месец си искат лихвите по скъпите кредити, които все пак в началото на лятото им бяха отпуснати.

За сега кандидатстващите кредит  за проект по ПРСР е мисия невъзможна и дискусиите по-скоро трябва да са не какво е Програмата за развитие на селските райони и какви възможности дава, а как да работи програмата в условията на финансовата криза и липсата на административен капацитет в Разплащателната агенция, която бави проектите.