За първи път в демографската история на България населението на селата пада под 2 милиона души.

В края на миналата година в България в градовете са живели 5.3 млн. души, или 73% от населението, а в селата - 1.9 млн. души, или 27% от населението на страната. Това сочат обобщени данни на НСИ за демографските тенденции в страната, предаде БТА.

Селската безработица в България е почти най-високата в страните от Европейския съюз, сочат данни на Евростат. Само Испания със своите 17% безработица в селските райони изпреварва България, където този показател е 16%. Двуцифрено число на безработицата е отчетено още в Естония, Ирландия, Гърция, Латвия, Литва, Словакия и Унгария.

Безработните в българските села през миналата година са били 125 000 души. Според данните на Евростат - около 112 млн. души в ЕС обитават селски райони, но земеделския труд в ЕС-27 се оценява през 2012 г. на 10,1 млн. работещи единици. Една работна единица се равнява на едно лице, работещо на пълно работно време цяла година, уточнява анализът.

Данните на европейската статистика отчитат, че през миналата година приблизително с една четвърт е намалял броят на хората в ЕС, които се занимават със земеделски труд в сравнение с предходното десетилетие.

Най-голямо общо намаление на заетостта в селскостопанското производство е отчетено в Словакия - минус 59 на сто и Естония - минус 56 на сто. Заетостта в селското стопанство е намаляла с приблизително 30% още в България, Латвия, Румъния, Чехия, Унгария, Гърция, Швеция и Дания. Единствените страни в ЕС, които отчитат увеличение на селскостопанския им труд за последните 10 години, са Малта - ръст с 14%, и Ирландия - ръст от 5 на сто.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!