Арендаторите изгубиха правото си първи да купуват земя, ако собственикът е решил да я продава, реши Народното събрание.

Досега продавачите бяха длъжни според закона най-напред да предложат сделката на дългогодишния се наемател. Ако той откаже да направи покупката, това трябваше да го заяви в нотариално заверена декларация и едва тогава нивата можеше да бъде предложена на друг желаещ.

Досега в закона нямаше краен срок за даване на отказ от страна на арендатора и това беше основание от негова страна да продължи да експлоатира терена, докато собственикът беше в шах.

Според депутати и големи зърнопроизводители новата промяна ще облагодетелства фондовете за земя, а не арендаторите. Фондовете, които усилено изкупуват земеделска земя, ще бъдат облагодетелствани, защото дългогодишните арендатори няма да им се пречкат при окръгляването на терените им.