Наредбата за прилагане на мярка 6.3 Стартова помощ за развитие на малки стопанства от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. ще бъде публикувана за обществено обсъждане в края на месец март или началото на месец април. Това каза в отговор на Фермер.БГ Антон Аспарухов от Дирекция Развитие на селските райони в Земеделското министерство по време на БАТА АГРО Пролет 2016. 
 
На 11 март, (петък) предстои заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР, на което от Министерството ще предложат критериите за оценка на проектите по мярката за малките стопанства, след което Наредбата ще бъде донаписана и публикувана за обществено обсъждане, обясни Аспарухов. 
 
Според индикативния график на МЗХ за прием на проекти през 2016 г, отварянето на мярката Стартова помощ за развитие на малки стопанства е през месец април. Според експертите от МЗХ, мярката ще може да отвори в края на месец април или най-късно в средата на месец май.